جستجو


 

کانال روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

گالری تصاویر

 


...سایر

سازمان نظام مهندسی مسبب رکود مسکن نیست

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان به موضوع کیفیت توجه دارد و مسئولیت رکود مسکن برعهده این سازمان نیست.

حدود ۲۰ استان در هیات مدیره نماینده شهرسازی ندارند

رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی، با انتقاد از آیین نامه هایی که باعث کاهش تعداد کاندیداها در انتخابات هیات مدیره استان ها شده، از نبود نماینده ای از رشته ترافیک در هیات مدیره حدود 24 استان خبر داد.

میزان دریافتی مهندسان بر قیمت مسکن تأثیر زیادی ندارد

عضو شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور می‌گوید: «هزینه‌هایی که مهندسان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان برای ارائه خدمات مهندسی دریافت می‌کنند، در قیمت مسکن اثر چندانی نداشته و موضوع افزایش بی‌رویه قیمت مسکن ریشه در جای دیگری دارد.»

تاکید بر حمایت از طرح های دانشگاهی در گروه تخصصی شهرسازی

گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی تشکیل جلسه داد تا ضمن نهایی کردن مبانی تعیین شاخص های قیمت گذاری خدمات مهندسی شهرسازی، در خصوص به روز رسانی صلاحیت مهندسان شهرساز در کمیسیون ماده 27 تصمیم گیری نماید.

در خواست گروه تخصصی ترافیک برای پوشش این رشته در دوره آینده فعالیت هیئت مدیره استان ها

اعضای گروه تخصصی ترافیک در نشست اخیر خود در شورای مرکزی، به بررسی عواقب عدم حضور نمایندگان این رشته در فهرست کاندیداهای انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان برخی استان ها پرداختند.

...سایر

اطلاعیه ها

کمیسیون ها

پرسش و پاسخ

نحوه اشتراک ماهنامه شمس

علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .