irceo.net

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار داشت : نوسازی بافت‌های فرسوده باید در اولویت باشد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار داشت :نوسازی بافت‌های فرسوده باید در اولویت باشد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی دکترمحمد شکرچی زاده  اظهار کرد: افزایش تاب آوری شهر‌ها کاهش خطرپذیری در مقابل حوادثی مانند زلزله از جمله برنامه‌هایی است که باید در اولویت شهری قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در ماه‌های اخیر با حوادثی مانند زلزله بسیار مواجه شدیم، گفت: ظرف مدت چند ماه گذشته چندین زلزله از جمله یک زلزله بیش از ۷ ریشتر و سه زلزله بیش از ۶ ریشتر و بیش از ۱۰ زلزله کمتر از ۵ ریشتر در کشور به وقوع پیوست.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، یادآور شد: گسل‌های ایران فعال شده و همین موضوع خطرپذیری در کشور را بیشتر کرده است؛ بنابراین باید برای شهروندانی که در بافت‌های فرسوده ساکن هستند، اقدامات گسترده‌ای را انجام دهیم.

به گزارش ایرنا، ارتقای کیفیت زندگی ۳ میلیون خانوار با ۱۹ میلیون بد مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، با اجرای برنامه ملی بازآفرینی پایدار شهری در برنامه ششم مورد توجه جدی دولت دوازدهم قرارگرفته است.

قابلیت زیست پذیری و کیفیت زندگی پایین، نوسازی و بهسازی بافت‌ها فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه شهر‌ها را بسیار ضروری کرده است.

نزدیک ۱۸ درصد مساحت شهری را در کشور بافت‌های فرسوده شهری تشکیل می‌دهند که ۵۵ هزار و ۱۰۴ هکتار آن را بافت‌های ناکارآمد میانی، ۲۴ هزار و ۱۴۱ هکتار آن را بافت‌های تاریخی و ۶۱ هزار و ۶۵۷ هکتار آن را سکونتگاه‌های غیر رسمی تشکیل می‌دهند.

دولت مصمم است تا با اجرای درست این طرح و زمینه سازی برای مشارکت اجتماعی ساکنان بافت آن‌ها را توانمند کرده تا از طریق دل بافت‌های فرسوده تمایل برای اجرایی کردن این طرح وجود داشته باشد همچنین با مشارکت مردمی در محله سازی اعتماد عمومی به دولت افزایش یافته همین امر برای تداوم این راه و فراهم سازی بستر برای نوسازی تمامی بافت‌های ناکارآمد موجود فراهم خواهد شد.