irceo.net

جلسه کمیسیون روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانهابرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، جلسه کمیسیون روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها روز سه شنبه مورخ 96/12/15 ساعت 17 عصر در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد


دراین جلسه در رابطه با تعيين  ظرفيت اشتغال اشخاص حقوقي موضوع تبصره 4 ماده 11 آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وتعداد کارکه طراحان حقیقی و حقوقی می توانندخدمات مهندسی ارایه دهند بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید در این رابطه پیشنهادات خودرا به شورای مرکزی ارایه نمایند.