irceo.net

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی قزوین مطرح نمود: الگوی قوس‌های ایرانی-اسلامی به نظام‌مهندسی ارسال شود.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی محسن اسماعیلی مدیر شهرسازی و معماری قزوین با اشاره به برگزاری سومین جلسه کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر شهری استان قزوین گفت: الگوی نمای ساختمانی مطلوب برای بناهای مسکونی بعنوان جایگزین نماهای رومی و همچنین نمونه‌هایی که قبلاً در جلسات تخصصی کمیته جمع‌بندی شده و یا در جشنواره ساختمان‌های برتر برگزیده شده بود به عنوان نمونه، ارائه و چک لیست دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهری به عنوان ملاک عمل طراحی نما معرفی شد.

 وی در ادامه افزود: هدف نهایی حذف سنگ از نما و جایگزینی تدریجی آجر بعنوان نمادی از بوم و فرهنگ معماری بومی می‌باشد که مراتب در دستور کار جدی است.

اسماعیلی با بیان اینکه گزارشات لازم در خصوص انواع قوس‌های مورد استفاده در معماری ایرانی اسلامی و دلیل ممنوعیت قوس‌های رومی و مغایرت آن با معماری ساده و زیبای ایرانی تهیه و ارائه شد، بیان کرد: مقرر شد الگوی قوس‌های ایرانی اسلامی به سازمان نظام‌مهندسی و نظارت عالیه جهت کنترل نما توسط ناظرین ارسال شود.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل در ادامه یادآور شد: در خصوص لزوم شفافیت پوشش موقت نما و حصارهای موقت کارگاه‌های ساختمانی جهت جلوگیری از انجام تخلفات ساختمانی و عدم اجرای نمای نقشه‌های مصوب نیز بحث و مقرر شد در جلسه آتی با بررسی طرح تهیه شده در شهرداری قزوین و نیز دعوت از مشاور تهیه‌کننده طرح و ارائه نمونه‌های مناسب، موضوع به بحث و بررسی گذاشته شود تا اگر لازم باشد جهت ایجاد ضوابط مشخص موضوع به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده شود.منبع:روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین