irceo.net

دیدار رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با شهردار جدید تهراندیدار رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با شهردار جدید تهران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بنا به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، عصر سه شنبه ۱۳۹۷/۳/۸ مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به اتفاق اعضاء هیأت رئیسه و مشاوران خود در محل شهرداری تهران با مهندس افشانی شهردار جدید تهران ملاقات کرد. در این دیدار، مهندس رجبی ضمن تبریک مسئولیت جدید آقای مهندس افشانی و آرزوی موفقیت برای ایشان، بر آمادگی سازمان و هرگونه همکاری و کمک به شهردار جدید تأکید نمود. وی مواردی از مسائل فنی مربوط به پایتخت را یادآوری نمود و ضرورت استفاده از فناوری¬های نوین در فعالیت¬های عمرانی شهر تهران را مورد توجه قرار داد. مهندس رجبی همچنین به دوران مسئولیت آقای مهندس افشانی در جایگاه معاون عمرانی وزارت کشور اشاره کرد و از مواضع اصولی وی نسبت به توسعه مهندسی کشور قدردانی نمود. دبیران اجرایی شورای مرکزی، سایر اعضاء هیأت رئیسه و مشاوران نیز ضمن تبریک به شهردار جدید تهران، پیشنهادات خود را مطرح نمودند. در این دیدار، مهندس افشانی ضمن تشکر از حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و هیأت همراه به بخشی از برنامه¬ های خود در اداره شهر تهران اشاره کرد و نقش مهندسان در آسایش، آرامش و امنیت شهروندان را به تفصیل مورد تأکید قرار داد. تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در دستیابی به شهر امن از جمله بحث¬هایی بود که آقای مهندس افشانی به آن پرداخت و نقش مهندسان را در رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار داد.

وی مشارکت شهروندان در دستیابی به این اهداف را ضروری دانست و آرزو نمود که بتواند اعتماد و رضایت خاطر مردم را به دست آورد.