irceo.net

مدیرکل مقررات ملی وکنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی درجلسه کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران عنوان کرد: مهندسان نیاز به آموزش بیشتری دارند

 

جلسه کمیسیون انرژی با مشارکت وزارت راه وشهرسازی وسازمان نظام مهندسی ساختمان کشور روز سه شنبه 22 خردداد97 درمحل ساختمان وزارت راه وشهرسازی برگزارشد.

 

«حامد مانی فر» مدیرکل مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه با اشاره به اهمیت آموزش با نظر به اهمیت مبحث آموزش انرژی 

اقدامی که ازسوی کمیسیون انرژی صورت گرفته قابل توجه  و مفید است؛ براین اساس باید همت کنیم تا باانسجام بیشتراین مباحث اجرایی شود؛ مبحث تربیت مدرس دراین راستا بسیار دارای اهمیت است؛ موضوعی که درادوارگذشته مطالبه شده است اما متاسفانه عملیاتی نشد.

وی درادامه با اشاره به مبحث 19مقررات ملی ساختمان  گفت : مبحث 19 نیز ازارکان اساسی برای رسیدن به اهداف ما است.

«طاهره نصر» نایب رییس کمیسیون انرژی و شورای مرکزی  با تاکید بر نقش آموزش بر پیشبرد اهداف حرفه ای سازمان نظام مهندسی کشور اظهار کرد:

نگاه به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورباید نگاهی حرفه ای باشد وبه نظرمی رسد برای رسیدن به این مهم  باید تاکید بیشتری برآموزش داشته باشیم . ضمن اینکه لازم است همه تلاش خود را بکارگیریم تا رشته های معماری ، برق و شهر سازی را با هم هماهنگ کنیم. 

احمد رضا طاهری اصل، رضا دیزجی، ابولفضل اسدی، محمد رضاجباری و هدی فاضل از دیگر اعضای این جلسه بودند .