irceo.net

نشست كميسيون فرهنگي، اجتماعي و پايش اخلاق حرفه‌اي ويژه اجلاس بيست‌ويكم شوراي مركزي


در ابتدای نشست، «امین مقومی»، دبیر، عملکرد کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و پایش اخلاق حرفه‌ای را در ١٠بند به این ترتیب گزارش داد:
- تدوین نظام‌نامه نحوه تشکیل و اداره کمیته پایش اخلاق حرفه‌ای استان‌ها
- تدوین شرح خدمات کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پایش اخلاق حرفه‌ای در ١٩ بند
- برگزاری جلسه مشترک با مدیرکل دفتر تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی پیرامون پیش‌نویس نظام‌نامه  کارگروه‌های پایش اخلاق حرفه‌ای استان‌ها
- همکاری در برگزاری اولین همایش اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان در استان قم
- دعوت و حضور مکرر استاد اخلاق مهندسی، مهندس دیزانی در جلسات کمیسیون
- بحث و گفت‌وگو پیرامون مبانی اخلاق مهندسی در همه جلسات
- دعوت از نمایندگان و نایب‌رئیس شورای اخلاق حرفه‌ای جامعه مهندسان مشاور ایران در حوزه اخلاق حرفه‌ای
- پیشنهاد برون‌سپاری و اجرای ماده ٢مکرر آیین‌نامه اجرایی جهت تدوین نهایی گردش کار و شرح وظایف کارگروه پایش اخلاق حرفهای استان‌ها
- مکاتبه با دبیر اجرایی سازمان در این خصوص
- و پیشنهاد درج سرفصل «اخلاق مهندسی» به عنوان یکی از سرفصل‌های آموزشی برای ورود به حرفه مهندسان.
در ادامه نشست، نمایندگان استان‌های حاضر در جلسه درباره اقدامات فرهنگی، اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در استان خود با این عناوین گزارش دادند:
- برگزاری همایش و دوره‌های ترویجی پیرامون اخلاق مهندسی
- انتشار نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای برای اعضای سازمان
- ارسال پیامهای متناسب با اخلاق مهندسی برای اعضا و
- تاکید بر ضرورت تصویب و ابلاغ نظام‌نامه تشکیل کارگروه پایش اخلاق حرفه‌ای در استان‌ها با توجه به ماده ٢مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط شورای مرکزی.
 علاوه بر آن، اظهارات نمایندگان استانها حکایت از تنوع کمیسیون‌های مرتبط با موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای داشت که دراین‌باره بر لزوم قرارگرفتن دستور تدوین نظام‌نامه با هدف ایجاد وحدت رویه در این زمینه در برنامه کار شورای مرکزی تأکید شد.
در ادامه این نشست، اعضای حاضر در جلسه با نظر به ضرورت حاکمیت اخلاق حرفه‌ای در تمام شئون و سطوح، بر رعایت اخلاق اسلامی و مهندسی توسط دولت‌مردان از جمله فعالان وزارت راه و شهرسازی، شورای مرکزی، ارکان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و نیز کارکنان تاکید کردند.
بخشی از این نشست نیز به ارائه پیشنهاد در زمینه تقویت خط‌مشی سازمان در حوزه اخلاق حرفه‌ای اختصاص یافت؛ برای نمونه پیشنهاد شد در مراسم افتتاحیه یا اختتامیه اجلاس به صورتی شایسته به موضوع اخلاق حرفه‌ای توجه شود؛ در حوزه آموزش و پژوهش نیز ضمن توجه به زیرساخت و ترویج اخلاق مهندسی در سطوح تحصیلی مختلف از جمله دانشگاه‌ها و نیز پیش‌بینی طراحی و درج عنوان درسی اخلاق مهندسی به صورت الزامی، بر تعریف و تامین بودجه‌های پژوهشی دراین‌باره با اولویت آسیب‌شناسی وضع فعلی جامعه مهندسی تاکید شود.
اعضا هم‌چنین پیشنهاد دادند با عنایت به ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای در تمام ارکان سازمان و توجه به اخلاق عمومی در تمام حوزه‌ها از جمله فضای مجازی سامان‌دهی فضای مجازی، برنامه‌های مدون ترویجی برای ارکان مختلف سازمان از جمله هیأت‌مدیره، بازرسان، شورای انتظامی و گروه‌های تخصصی پیش‌بینی و تعریف شود؛ در کنار این موارد، با توجه به ضرورت تعریف ساختار مناسب به منظور اجرای برنامه‌های تدوین‌شده در حوزه اخلاق حرفه‌ای، بر ضرورت تشکیل کارگروه‌های پایش اخلاق حرفه‌ای استان‌ها در چارچوب نظام‌نامه مربوط و تدوین منشور اخلاقی سازمان‌ها مورد تأکید قرار بگیرد.
در پایان این نشست اعضا بر توجه به ضرورت الگوسازی و تقویت اخلاق حرفه‌ای در جامعه مهندسی، آسیب‌شناسی اخلاقی در استان‌ها و هم‌چنین نظارت عمومی و مدون به منظور رعایت اخلاق حرفه‌ای و عمومی در ارکان مختلف سازمان اعم از شورای مرکزی و استان‌ها نیز تأکید کردند.