irceo.net

تشکیل کارگروه برای پیگیری اهداف گروه نقشه ‌برداری


جلسه گروه تخصصی نقشه برداری برگزار شد

تشکیل کارگروه برای پیگیری اهداف گروه نقشه ‌برداری

جلسه گروه تخصصی نقشه ‌برداری درمحل شورای مرکزی برگزار شد. 
نایب رئیس گروه تخصصی نقشه ‌برداری شورای مرکزی و دبیر کمیته مشترک راهبردی تهیه نقشه تفکیک آپارتمان درباره چگونگی برگزاری جلسه ، گفت:  در جلسه امروز مصوبات گذشته و مکاتبات رئیس سازمان نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی پیگیری شد .
 برای پیگیری شرح خدمات در وزراتخانه نیز تقسیم وظایف کردیم.
« نادر بابایی» ادامه داد : همچنین ماده ۱۱۷ مبانی رشته نقشه‌ برداری پیگیری شد . تفاهم‌نامه تفکیک آپارتمان از دیگر موضوعاتی بود در این جلسه درباره آن صحبت کرده و به تبادل نظر پرداختیم.
رئیس گروه تخصصی نقشه‌برداری شورای مرکزی درپایان اظهار کرد: مبانی قیمت‌ گذاری رشته نقشه برداری و کلیت مبحث نقشه‌برداری از دیگر بحث‌های جلسه بود. 
ما را در اینستاگرام دنبال کنید