irceo.net

دعوت سازمان های استان ها برای حضور فعال در نمایشگاه بین المللی بهره وری آب و انرژی در ساختمان

با همکاری کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیستشورای مرکزی، نخستین نمایشگاه بین المللی بهره وری آب و انرژی در ساختمان برگزارمی شود.

دبیر این کمیسیون در گفتگو با روابط عمومی شورای مرکزیضمن اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه از مجموعه‌ نمایشگاه‌های مرتبط با صنعت ساختماناست که توانمندی فعالان حوزه سیستم‌های بازیافت انرژی، تجهیزات انرژی‌های نو، تجهیزاتو مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست، انواع عایق‌های رطوبتی، حرارتی و صوتی، در وپنجره‌های چند جداره، سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع با راندمان انرژی مثبت،سیستم‌های کنترل هوشمند ساختمانی در زمینه انرژی و شرکت‌های خدمات انرژی و بازرسی درزمینه بهره‌وری انرژی را به نمایش خواهد گذاشت.

وی افزود: این نمایشگاه از 24 تا 27 مهرماه در شهراصفهان برگزار می شود و در حاشیه آن کارگاه های تخصصی عملی، اجرایی و حرفه ای بادعوت از اساتید کشوری و بین المللی تشکیل خواهد شد. در همین ارتباط شورای مرکزی ازسازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها خواسته است در زمینه هایی چون بهره وریانرژی، بهروه وری آب، بازیافت آب و انرژی و اقدامات انجام شده در زمینه مبحث 19مقررات ملی ساختمان دستاورد های خود را در قالب مقالات و سخنرانی در این کارگاههای تخصصی ارائه نمایند. بخشی نیز به معرفی کتاب های تدوین شده در موضوعاتنمایشگاه اختصاص یافته است.

دبیر کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیستشورای مرکزی در این گفتگو درباره ضرورت همکاری سازمان های نظام مهندسیساختمان استان ها با سازمان های بهینه سازی مصرف سوخت و توجیه طرح ممیزی انرژی دراستان ها سخن گفت و از مهندسین رشته های هفتگانه به ویژه عمران ، مکانیک ، معماریو برق برای حضور فعال در این نمایشگاه دعوت کرد.