irceo.net

معافیت بخشی از درآمدهای مهندسین عضو سازمان از شمول ارزش افزوده

کمیسیون امور مالی و مالیاتی شورای مرکزی تشکیل جلسه داد.
مهندس امراللهی خزانه دار سازمان در گفتگو با روابط عمومی شوراری مرکزی درباره مهمترین مصوبه های این کمیسیون گفت: طی هماهنگی با معاون ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی، خوشبختانه بخشی از درآمدهای مهندسین عضو سازمان از شمول ارزش افزوده معاف شده است. به این ترتیب شورای مرکزی به زودی آخرین وضعیت پرداخت ارزش افزوده را به استان ها ابلاغ می کند تا در مورد تکالیف مالیاتی مشکلی پیش نیاید. 
به گفته وی براساس یکی دیگر از مصوبات این کمیسیون کلیه تکالیف مالیاتی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها توسط مشاور مالیاتی شورای مرکزی مدون و به صورت مشروح به استان ها ابلاغ و در آن کلیه وظایفی که سازمان ها از نظر مالیاتی برعهده دارند مطرح خواهد گردید. وی ابراز امیدواری کرد نظام مهندسی استان ها با این اقدام از این پس مشمول مالیات های غیر متعارف یا جرایم مالیاتی نشوند.
مهندس امراللهی با اشاره وظیفه نظارتی شورای مرکزی بر سازمان های استان ها، از تدوین فرمتی برای ارزیابی و نظارت مالیاتی استان ها خبر داد که براساس آن سازمان ها به صورت دوره ای انجام امور مالی و نظامنامه های ابلاغی را به شورای مرکزی گزارش خواهند کرد.
تهیه نظامنامه ای درباره نحوه انجام پرداختی های هر سازمان استانی به هیئت مدیره و خزانه داران خود، که در آن سقف و کف این پرداخت ها تعیین شده، از دیگر مصوبات این کمیسیون بود که جنبه راهنمایی و توصیه دارد و برای پیشگیری از برخی اعمال سلیقه ها صورت می گیرد. 
خزانه دار سازمان در ادامه این مصاحبه از طرح برگزاری نشست های آموزشی و توجیهی برای خزانه داران و مدیران امور مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها پس از شروع به کار هیئت مدیره های دوره جدید خبر داد.