irceo.net

همزمان با هفته پدافند غیر عامل پیامی از سوی مهندس رجبی انتشار یافت.

 
همزمان با هفته پدافند غیر عامل پیامی از سوی مهندس رجبی انتشار یافت.
در این پیام با اشاره به جایگاه  ساختمان ایمن درتحقق اهداف پدافند غیر عامل آمده است: 
پیشرفت، ایمن سازی مراکز حیاتی و حساس و پایدار سازی زیرساخت های حیاتی کشور از مهمترین اهداف و برنامه های پدافند غیرعامل به شمار می رود و به موازات آن توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص همراه با افزایش آستانه مقاومت ملی و تقویت مولفه های مقاومت در مقابل بحران ها و حوادث طبیعی یا انسانی می تواند قابلیت بقا و حفظ کشور در شرایط خاص را افزایش دهد.
در این راستا فرهنگ سازی و ایجاد باور عمومی در مورد تاثیر پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری زیر ساخت های اصلی کشور و افزایش امنیت و حفاظت از مردم در برابر انواع تهدیدات از مهمترین این رویکردهاست.
در ادامه پیام رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ، آمده است: 
اینجانب ضمن تاکید بر حساسیت مبحث 21 به ویژه در ساختمان هایی که کاربری عمومی و خدماتی دارند، لزوم توجه به مباحث مقررات ملی ساختمان در مورد تمامی ساخت و سازهای موجود اعم از ساختمانهای مشمول نظام فنی واجرایی کشور و نیز ساختمانهای مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خاطرنشان می کنم و امیدوارم تحقیق و پژوهش، تولید علم و فناوری و تبدیل آن  به فرهنگ عمومی منجر به نهادینه کردن رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در تمام طرح های منتهی به توسعه گردد.