irceo.net

تشکیل جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی


گروه تخصصی ترافیک در جلسه روز سیزدهم آذر ماه خود با اعلام اینکه شیوه نامه نحوه تشکیل کمیته آموزش استان ها و ترکیب آنها با ابلاغیه وزیر و تعلیق تعدادی از اعضا از ۷ نفر به ۵ نفر، عملاً نماینده دو رشته از رشته های اصلی شهرسازی ترافیک و نقشه برداری حذف می شود که این موضوع ، بند ۳ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی را تحت تأثیر قرار داده و موجب تضعیف رسالت آموزش و پژوهش کمیته استان ها به ویژه در رشته‌های مذکور خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، در خصوص دوره های ارتقاء پایه مهندسین ترافیک که توسط اعضای گروه تخصصی ترافیک تدوین و به وزارتخانه ارسال شده بود مجددا بررسی های لازم به عمل آمد و مقرر شد همچنان دوره های مصوب گروه تخصصی به قوت خود باقی بماند. ضمناً در خصوص مبانی قیمت‌گذاری و تعرفه شرح خدمات مهندسی ترافیک بحث و بررسی‌های لازم به عمل آمد.