irceo.net

دیدار با خانواده مهندس شهید در همدان به مناسبت روز بزرگداشت شهدا

دیدار با خانواده مهندس شهید در همدان به مناسبت روز بزرگداشت شهدا

دکتر یزدانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان به مناسبت گرامی داشت روز شهدا به همراه تنی چند از اعضای هیئت مدیره سازمان با خانواده شهید مهندس حمید  غنی زادیان دیدار کرد.
وی در این دیدار با اشاره به جایگاه رفیع شهید و شهادت بیان داشت :ایثار شهدا و خانواده معظم شهدا عامل اصلی امنیت و پیشرفت کشور است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان صبوری و فداکاری خانواده معظم شهدا و جانبازان را جلوه ای از اعتقاد قوی این عزیزان به دین و میهن دانست و اعلام داشت: عزت کشور به وجود شما که همچون نگینی بر تارک این کشور می درخشد، وابسته است.