irceo.net

صدور دستورالعمل ثبت نام انتخابات شورای مرکزی دوره هشتم

ثبت نام انتخابات هشتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از بیست و هشتم فروردین آغاز می‌شود

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، مهندس منصور بهادری رئیس هیئت اجرایی انتخابات شورای مرکزی با ابلاغ دستورالعمل به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کلیه استانها اعلام کرد:انتخابات هشتمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در بیست و دومین اجلاس هیئت عمومی که تیر ماه ۹۸ در جزیره کیش تشکیل می‌شود، برگزار خواهد شد.
بر اساس این نامه، هیئت اجرایی انتخابات شورای مرکزی در راستای اجرایی نمودن نظام نامه انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، مراحل ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای مرکزی را آغاز نموده است. 
دبیر اجرایی شورای مرکزی می افزاید: با عنایت به اینکه طبق برنامه زمان‌بندی تدوین شده، شروع ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای مرکزی از تایخ ۲۸ فروردین ۹۸ به مدت یک ماه تعیین گردیده ، لذا مقتضی است روسای سازمانها موضوع را به نحو مطلوب و مطمئن به اطلاع کلیه اعضای محترم هیئت مدیره آن استان برسانند و داوطلبان عضویت در هشتمین دوره شورای مرکزی مدارک مربوطه را تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۹۸ به دبیرخانه شورای مرکزی تحویل و رسید دریافت نمایند.
متن نامه مهندس منصور بهادری رئیس هیئت اجرایی انتخابات شورای مرکزی خطاب به روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها که در آن فهرست مدارک مورد نیاز ثبت نام نیز ذکر گردیده، عیناً درج می شود.