irceo.net

برگزاری نشست رابطین استانهای اجلاس ۲۲ هیئت عمومی

برگزاری نشست رابطین استانهای اجلاس ۲۲ هیئت عمومی 

کمیته برگزاری بیست و دومین اجلاس هیئت عمومی سازمان روز۲۰ خرداد با برگزاری نشست رابطین استانها کار خود را پیگیری کرد.
 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، هماهنگی و برنامه ریزی برای ارتباط با استان ها و اعلام بموقع  تصمیمات کمیته برگزاری اجلاس به آنان، از موارد مهم  مطرح شده در جلسه رابطین بود .
 اطلاع رسانی سریع و به موقع زمان و محل برگزاری اجلاس، انطباق مفادقراردادهای پیمانکاری موارد اجرایی اجلاس مطابق ضوابط امور مالی سازمان ،برنامه ریزی گروه ها و کمیسیون‌های تخصصی اجلاس که قبل از آن در محل شورای مرکزی برگزار خواهد شد، از جمله مهمترین موارد  رایزنی در این نشست بود .
مناسب سازی و تسهیل پذیرش مهمانان در محل برگزاری اجلاس، از دیگر مواردی بود که در این جلسه بر آن تاکید شد. شایان ذکر است، لوگوی اجلاس هیات عمومی بیست و دوم برگرفته از طرح اصلی و کلی اجلاس‌های هیئت عمومی طراحی و در جلسه بعدی نهایی خواهد شد.