irceo.net

تقدیر از برگزارکنندگان اجلاس هیئت عمومی و انتخابات هشتمین دوره شورای مرکزی

تقدیر از برگزارکنندگان اجلاس هیئت عمومی و انتخابات هشتمین دوره شورای مرکزی

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جلسه ۲۴۲ این شورا که  عصر روز یکشنبه ۲۷ مرداد در سالن جلسات این شورا برگزار شد به بحث و بررسی درباره کیفیت برگزاری اجلاس و نتایج انتخابات دوره آینده شورای مرکزی پرداخت.

در این جلسه هیئت رئیسه اجلاس هیئت عمومی گزارشی از نحوه برگزاری اجلاس و مصوبات آن ارائه کرد.

بر اساس مذاکرات انجام شده مهمترین وظیفه برگزار کنندگان اجلاس، اجرای صحیح و دقیق انتخابات بود که خوشبختانه با دقت و صحت انجام شد و با شمارش آرا و اعلام نتایج و برگزاری مراسم اختتامیه کار به انجام رسید .

در ادامه جلسه، تنی چند از عضای شورای مرکزی در این باره به ابراز نظر پرداختند و مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در همین زمینه با تاکید بر اینکه ما به دنبال آن هستیم تا حقی از کسی ضایع نشود، گفت:  ما در جایگاه صیانت از حوزه مهندسی هستیم و اظهار نظرهای ما بر پایه منافع شخصی صورت نمی گیرد. 
وی اضافه کرد: برای ما منطق مطرح است و آنچه صورت گرفته ، تجربه ارزشمندی برای آینده خواهد بود. 

در ادامه جلسه به پاس زحمات اعضای هیئت رئیسه اجلاس هیات عمومی و برگزار کنندگان انتخابات و واحد روابط عمومی شورای مرکزی، لوح تقدیر به آنان اعطا شد.