irceo.net

تاسیس پایگاه خبری در اولویت برنامه‌های شورای سیاستگذاری روابط عمومی سازمان های استان ها

تاسیس پایگاه خبری در اولویت برنامه‌های شورای سیاستگذاری روابط عمومی سازمان های استان ها

شورای سیاستگذاری روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نشست روز یکشنبه ۲۷ مرداد، مواردی چون برگزاری جشنواره روابط عمومی ها، ایجاد پایگاه خبری، توسعه آموزش و منطقه بندی روابط عمومی استان های هم جوار را مورد بررسی قرار داد.
 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه مهندس شایان عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی با تشریح اهمیت تاسیس پایگاه خبری خواستار تسریع در این روند شد و گفت: شروع به کار پایگاه خبری مقدماتی دارد که از جمله آنها افزایش توانایی تولید خبر و تحلیل خبری در حوزه فعالیت روابط عمومی هر سازمان است.
 در این نشست مدیر روابط عمومی خراسان رضوی نیز گزارشی درباره فعالیت پایگاه خبری جامعه مهندسان ساختمان ایران موسوم به جمسا ارائه کرد .به گفته نصر آزادانی، این پایگاه در حال حاضر به صورت کشوری می تواند پیوند دهنده خبرهای ارسالی از سوی سازمان های استان ها باشد. در این ارتباط مقرر شد اعضای شورای سیاستگذاری روابط عمومی ویژگی های کار این پایگاه خبری و چگونگی استفاده از این امکان را در گام نخست بررسی و تحلیل کنند. 
 بحث و تبادل نظر در خصوص جشنواره نشریات تخصصی ساختمان و عملکرد واحدهای روابط عمومی، محور بعدی رایزنی‌های این نشست بود که مقرر گردید در این جشنواره انواع تولیدات روابط عمومی ها به صورت جامع شرکت داده شود .
بررسی کیفیت و محتوای سایت های روابط عمومی سازمان های استانها و محتوای فضای مجازی اختصاصی هر استان و نیز ارزشیابی تولیدات خبری و صوتی و تصویری واحدهای روابط عمومی به عنوان پیش زمینه شرکت آنان در جشنواره مورد تاکید شورای سیاستگذاری قرار گرفت .عناوین و محورهای انتخاب آثار روابط عمومی ها در جشنواره آینده و نیز ارائه آموزش‌ها در راستای افزایش کیفیت آثار شرکت کننده در جشنواره بر مبنای اظهار نظر و درخواست مدیران روابط عمومی در طرح نظرسنجی اختصاصی در فضای مجازی از دیگر مصوبات پیشنهادی این شورا بود .
شورای سیاستگذاری روابط عمومی همچنین طرح منطقه ای هماهنگی امور روابط عمومی استان‌های همجوار را به بحث گذاشت که تصمیم‌گیری در این رابطه به جلسه بعد موکول شد.