irceo.net

امضای تفاهم نامه بین UNDP و GEF با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

امضای تفاهم نامه بین UNDP و GEF با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

در چارچوب سند پروژه "اصلاح قوانین و تحول بازار بهینه سازی و محیط زیست در بخش ساختمان" که بین معاونت علمی و فناوری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، برنامه عمران ملل متحد UNDP و تسهیلات جهانی محیط زیست GEF منعقد شده است، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متعهد گردیده تا با حمایت و پشتیبانی سازمان تسهیلات جهانی محیط زیست/ برنامه عمران ملل متحد و سایر دستگاه‌های دولتی و خصوصی نسبت به افزایش کارایی انرژی در ساختمان های مسکونی و تجاری _اداری، ظرفیت سازی مدیران و تصمیم‌گیران در سطح ملی و افزایش آگاهی و تعمیم دستاوردهای حاصل از آن در فعالیت‌های اقتصادی، برنامه‌ها و طرح‌های بخش دولتی اقدام کند .
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در چارچوب اهداف  و سیاستهای سند این پروژه، روز پنجم آذر یک تفاهم نامه بین مجری ملی پروژه NPD و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در محل شورای مرکزی به امضا رسید. 
بر اساس این گزارش، از مهمترین اهداف تفاهم نامه، همکاری در برگزاری دوره های آموزشی تخصصی با هدف ترویج و ارتقاء و بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان و نیز همکاری در تربیت مدرسان مربوط به دوره های آموزشی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و ممیزی انرژی در ساختمان است .
 در مراسم امضای این تفاهم نامه که هیئت رئیسه شورای مرکزی و چند تن از اعضای کمیسیون انرژی نیز حضور داشتند،  مهندس بهادری دبیر اجرایی دوره هفتم شورای مرکزی در مورد اهمیت و جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در مصرف بهینه انرژی در ساختمان ها سخن گفت. 
 دکتر وطنی مجری ملی پروژه NPDنیز در سخنان خود مهندسان را مدیران اقتصاد و ساماندهی امور نظام توصیف کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نهاد تخصصی در زمینه اطمینان بخشی به مصرف کنندگان کالا نقش ارزنده ای دارد و بهینه‌سازی مصرف انرژی از مهمترین اقدام هاست.