irceo.net

ارتقاء دانش فنی و تخصصی مهندسان استان گلستان ، دستور کار مهم هیئت مدیره

ارتقاء دانش فنی و تخصصی مهندسان  استان گلستان ، دستور کار مهم هیئت مدیره 

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان گلستان، محمد ابراهیم پور رییس سازمان گفت: ارتقاء سطح کیفی آموزش و بالابردن تجارب مهندسان منجر به ارتقاء کیفیت ساختمان  می شود.
محمد ابراهیم پور که در سمینار بزرگ طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای معماری (وال پست ها) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان سخن می گفت،اظهارکرد: یکی از اساسی ترین برنامه های هیات مدیره ارتقاء دانش فنی شاغلان و مهندسان است و برنامه های آموزشی در اولویت و دستور کار ما قرار دارد.
رییس هیات مدیره سازمان افزود: افزایش بودجه این حوزه در سال جاری نشان دهنده توجه و رویکرد ویژه هیات مدیره به این بخش است.
ابراهیم پور اضافه کرد: ساختمان یک سرمایه ملی است و از اجزای اصلی سبد خانوار است که هزینه زیادی برای ساخت آن صرف می شود بنابراین کیفیت آن برای بهره بردار بسیار مهم است.
وی افزود: در ساختمان علاوه بر زیبایی و نما باید از سازه های استاندارد و محکم هم استفاده شود.
ابراهیم پور در خصوص اهمیت برگزاری این همایش اظهار  داشت: آیین نامه ۲۸۰۰ ساختمان طی سال های متمادی بازنگری شده و ۶ ضمیمه دارد که بعد از زلزله کرمانشاه ، وال پست ها هم به آن اضافه شده است.