irceo.net

همزمان با سالروز حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو؛ مهندس علی نیا: پلاسکو تنها یک حادثه نبود بلکه یک هشدار ملی بود

امین مالی شورای مرکزی همزمان با سالروز حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو، گفت: پلاسکو تنها یک حادثه نبود بلکه یک هشدار ملی بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس علی نیا، امین مالی شورای مرکزی همزمان با سالروز حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو، درخصوص ضرورت توجه جدی به این هشدار ملی، نکاتی را متذکر شد.

وی، اهمیت پیشگیری قبل از درمان را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت مقایسه زلزله سال ۱۳۶۹ رودبار و منجیل یا زلزله کرمانشاه نشان می دهد که ساختمانها قبل از ابلاغ قانون نظام مهندسی از حیث رعایت مقررات و ضوابط فنی از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده اند. برهمین اساس، توجه به امر مقاوم سازی و رعایت نکات ایمنی بسیار ضرورت دارد.

امین مالی شورای مرکزی گفت: درست است که ساختمان از اجزای بی جان ساخته شده هست ولی یک جسم پویاست و در زمان بهره برداری نیازمند مراقبت است.

وی افزود: متاسفانه آنچه که در طول چند ده سال گذشته مورد غفلت واقع شده، این نکته است که ما هیچ وقت به ساختمان به عنوان یک سرمایه ملی نگاه نکردیم و برای همین هیچ دستورالعملی و ضابطه ای که بتواند از تخریب ساختمان ها به شکل زود هنگام جلوگیری کند و یا ساختمان های با ریسک بالا را شناسایی کند و الزاماتی را برای بازسازی آن ایجاد کند، وجود ندارد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان مازندران با تاکید بر اینکه بسیاری از ساختمان هایی که می تواند سال ها مورد استفاده قرار گیرد، به راحتی به واسطه نگاه سودجویانه تخریب می شود، ایجاد فرهنگ بازسازی به جای نوسازی و فعال کردن صلاحیت  بازرسی مصالح و ابلاغ و اجرایی کردن مبحث ۲۲ را گامی درست به منظور جلوگیری از اتفاقات مشابه پلاسکو و افزایش طول عمر همه ساختمان ها و حفظ محیط زیست دانست. 

وی خاطرنشان کرد: در فاز اول و حتی قبل از ابلاغ شیوه نامه اجرایی مبحث ۲۲ ، وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و همچنین سازمان  همیاری، شهرداری ها ، ستاد حوادث غیر مترقبه و سایر دستگاه های مرتبط می توانند با سازمان نظام مهندسی کشور درقالب یک تفاهم نامه، زمینه شناسایی ساختمان های پرخطر را شناسایی کنند و با کمترین هزینه از خدمات همه مهندسان درکشور بهره مند شوند.

مهندس علی نیا با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی کردن مبحث ۲۲ در شورای مرکزی، گفت: پیشرفت های خوبی تاکنون حاصل شده است و امیدواریم با پشتیبانی همه دستگاه های مرتبط این مهم به سرانجام برسد.