irceo.net

گزارش عملكرد كمیسیون رفاهی و ورزشی شورای مركزی در سال ۱۳۹۱

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، گزارش عملکرد کمیسیون رفاهی و ورزشی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 1391 در لوح فشرده ارائه شده در اجلاس شانزدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شد که مشروح آن در ادامه می آید:1. برگزاری المپیادهای ورزشی در شهرهای اصفهان، تبریز و خوزستان


2. پیگیری برگزاری تور کربلا جهت اعزام اعضاء نظام مهندسی و نظام مهندسی خراسان رضوی

3. تشکیل جلسات اجرایی برای تهیه سفر کارت

4. برگزاری تور کویرنوردی اعضاء در استان یزد

5. برگزاری تور سفر مالزی برای تعدادی از اعضاء نظام مهندسی

6. برگزاری تورهای داخلی، خارجی، تفریحی، زیارتی، ورزشی و ...

7. برگزاری جلسات متعدد هماهنگی با رابطین رفاهی و ورزشی استانها

8. همکاری در برگزاری روز مهندس با سازمان

9. برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان بانک ملی جهت تهیه کارت هوشمند

10. برگزاری جلسات با نمایندگان شرکت‏های خودرو‏سازی سایپا و ایران خودرو جهت خرید خودروی لیزینگ برای اعضاء

11. بحث و مذاکره در خصوص سفر نمایشگاهی big – 5 دبی

12. نشست و مذاکره با نمایندگان بیمه‏های درمانی مختلف

13. برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان بانک‏ها جهت تسهیلات مالی برای اعضاء

14. طرح بیمه‏نامه مجریان ذیصلاح

15. برگزاری کمیسیون‏های ورزشی در جلسات هیأت عمومی سالیانه با حضور نمایندگان استان‏ها

16. تهیه نامه به کلیه استانها با عنوان ارسال شرح فعالیت و نظام‏نامه کمیسیون رفاهی، ورزشی و جمع‏آوری شرح فعالیت‏ها و نظام‏نامه‏های موجود در استان‏ها و تدوین نظام‏نامه برای کمیسیون رفاهی، ورزشی شورای مرکزی

17. گزارش گیری از استان‏ها در خصوص نحوه برگزاری المپیاد ورزشی

18. ارائه گزارش مذاکرات صورت گرفته در کمیسیون به هیأت رئیسه محترم شورا در ارتباط با نحوه برگزاری المپیاد، بیمه، باشگاه مهندسان، سفرهای خارجی و ...

19. بررسی اولویت‏های پیشنهاد شده در مورد مسائل رفاهی و ورزشی و تعیین دستور کار جلسه

20. تشکیل کمیته‏ای جهت پیگیری مستمر برگزاری المپیاد ورزشی شامل (مهندس ویزواری، مهندس شاه منصوری، مهندس احسان قاسمیان، مهندس قرانی، مهندس حق‏بین)

21. بررسی نظام‏نامه کمیسیون فرهنگی رفاهی شهرداری‏ها

22. هماهنگی با استان خراسان رضوی برای ایجاد سهمیه مهندسان برای اعزام آنها به کربلا

23. تدوین تقویم برنامه زمان‏بندی دستور کارهای اجرایی

24. ارائه سرفصل‏های کاری کمیسیون رفاهی و ورزشی و  تعریف آن در بودجه

25. حمایت و تشویق ورزشکاران حائز رتبه¬های اول تا سوم در المپیاد ورزشی در اجلاس هیأت عمومی

26. فراهم نمودن شرایط استفاده از پتانسیل مشاور امور برنامه‏ریزی شورا در کمیسیون

27. تلاش در جهت تشکیل تیم‏های ورزشی به نام سازمان نظام مهندسی به منظور معرفی سازمان‏های نظام مهندسی کشور

28. ارائه مقاله در مجله شمس پیرامون المپیاد (توسط مهندس حسین ویزواری، مهندس نیلوفر شاه‏منصوری)

29. ارائه اخبار و نتیجه مسابقات به صورت آنلاین در سایت سازمان در زمان برگزاری المپیاد

30. اجرای طرح پیاده‏روی همگانی اعضاء سازمانهای نظام مهندسی در استان‏ها

31. بحث و بررسی در خصوص برگزاری المپیاد به صورت(دوره¬ای دوسالانه یا سه سالانه و ...)

32. ارائه اخبار آخرین مصوبات کمیسیون در سایت شورای مرکزی

33. بررسی انواع بیمه و مقایسه نمودن خدمات شرکت‏های مختلف بیمه‏ای

34. پیشنهاد تشکیل مدیریت واحد ورزشی در کلیه سازمان‏های نظام مهندسی ساختمان استان‏ها و گسترش فعالیت این کمیته‏ها در دستور کار چهاردهمین اجلاس هیأت عمومی

35. پیشنهاد تخصیص سرانه به ازای هر عضو مازاد بر حق عضویت سرانه برای شورای مرکزی بابت برنامه‏های ورزشی، رفاهی در دستور کار جلسه کمیسیون چهاردهمین اجلاس هیأت عمومی

36. بررسی نحوه گسترش ورزش همگانی در نظام مهندسی استان‏ها

37. گرفتن مصوبه در چهاردهمین اجلاس برای تأسیس دبیرخانه دائمی جهت پیگیری کلیه امور ورزشی، رفاهی، بیمه‏ای و همچنین تشکیل مدیریت واحد فرهنگی، رفاهی، ورزشی در استان‏ها

38. جمع‏آوری نظرات استان‏ها پس از برگزاری المپیاد ورزشی برای ارائه راهکارهای مناسب برای سال‏های بعد

39. برگزاری جلسات متعدد در خصوص ارائه راهکارهای مناسب ورزشی با رؤسای فدراسیون‏های ورزشی

40. بررسی نظرات استان‏ها در خصوص اولویت‏بندی برنامه‏های رفاهی و ورزشی

41. تهیه 4 ویژه‏نامه در رابطه با المپیاد ورزشی

42. چاپ نتایج کلیه مسابقات در روزنامه کشوری بدون پرداخت هزینه

43. ارائه طرح ساماندهی جامعه آماری مهندسان ساختمان کشور در زمینه امور رفاهی و ورزشی

44. بررسی راهکارهای ایجاد تمهیدات لازم برای شرکت اعضاء در نمایشگاه‏های داخلی و خارجی

45. پیگیری سفر حج تمتع برای اختصاص سهمیه ویژه برای اعضا

46. ارائه راهکارهای مناسب جهت برگزاری المپیاد ورزشی برای سال‏های بعد

47. ساماندهی برگزاری المپیاد ورزشی

48. طرح بیمه مسئولیت با نمایندگان ذیربط

49. پیشنهاد عقد قرارداد با هتل‏های زنجیره‏ای هما، پارس و ... با اعمال تخفیف ویژه جهت اعضای نظام مهندسی