irceo.net

جلسه کمیسیون انرژی ، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، جلسه کمیسیون انرژی ، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی در تاریخ 1393/5/21 ، با حضور اعضاء کمیسیون در ساختمان شورای مرکزی برگزار شد .


این جلسه با حضور آقایان مهندس محمدی نژاد ، مهندس کلاهدوز ، مهندس قره داغی ، دکتر اژدری مقدم ، دکتر شیراز پور ، مهندس دیودیده ، مهندس اسماعیلی و مهندس پوراسدی رسمیت یافت.


دستور کار این جلسه در محورهای زیر مورد بررسی قرار گرفت :


1. شرح نتایج و دستاوردهای کمیسیون انرژی در دوره پنجم شورای مرکزی

2. بررسی تفاهم نامه در خصوص آموزش مدیریت سبز با با انجمن سبز جهانی

3. دعوت از فعالان حوزه انرژی ، مصالح استاندارد و محیط ریست در جلسات کمیسیون انرژی

4. بررسی سیاست دولت در پرداخت یارانه در ساختمان های کم مصرف در انرژیگزارش تصویری :

http://www.irceo.net/gallery.aspx?id=519