irceo.net

مشارکت مهندسان در تدوین قرارداد نظارت و مجریان در گلستان

مهندسان می توانند در اصلاح متن جدید قرارداد مجریان ذیصلاح و ناظران مشارکت نمایند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان گلستان ، علیرضا میرزایی رییس سازمان با اعلام این خبر افزود: با توجه به معایب موجود در قراردادها، کارگروهی جهت ارزیابی، اصلاح و بهبود آن ها تشکیل شده است.

وی افزود: مشارکت مهندسان صاحب نظر در کارایی هر چه بیشتر این قرار دادها کمک شایانی خواهد کرد.

میرزایی افزود مهندسان علاقه مند می توانند نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به حوزه ریاست و یا واحد روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان گلستان تحویل دهند.