irceo.net

جلسه اعضای کمیسیون ماده ۲۷برگزارشد


جلسه اعضای کمیسیون ماده 27 در روز دوشنبه مورخ 95/7/12 در ساختمان شورای مرکزی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، جلسه اعضای کمیسیون ماده 27 بنا به دعوتنامه قبلی در روز دوشنبه 12/07/1395 ساعت 11 صبح با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی  تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه نمایندگان نهاد ریاست جمهوری توضیحاتی راجع به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه و سازوکار آن را بیان کرده  و به طرح اولیه این سازوکار و تاکید به  استفاده از کارشناسان اشاره داشته و سپس موارد زیر را مطرکردند:
-رتبه بندی کارشناسان و استفاده از کارشناسان مجرب و متخصص، 
-شکستن انحصار انتخاب نظام کارشناسی، 
-تشکیل کار گروهی تحت عنوان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور نمایندگان سه قوه (مجریه، مقننه، قضاییه) با دبیرخانه در نهاد ریاست جمهوری، 
-ساماندهی کارشناسان و سپس تدوین دستورالعمل و مصوبه‌ای در مورد تسهیلات بانک و استفاده از کارشناسان رتبه بندی شده و ابلاغ این مصوبه به بانک مرکزی
- طرح نظام جامع انتخاب کارشناس و تشکیل یک سامانه برای بانک‌ها.
-
در ادامه این جلسه نیز نمایندگان و اعضای کمیسیون ماده 27 به موارد زیر اشاره و به موارد زیر  تاکید کردند:
الف) نحوه گرفتن پروانه کارشناسی رسمی ماده 27 و سلسله مراتب اداری و آزمون، آموزش، کارآموزی و گذراندن دوره‌های تکمیلی
ب) نحوه ارجاع کار به کارشناسان ماده 27 و دستورالعمل اجرایی آن.
ج) حدود صلاحیت کارشناسان رسمی ماده 27
د) اشاره به ارگان‌های سازمانهایی که تاکنون جهت کارشناسی به سازمان نظام مهندسی کار کارشناسی ارجاع دادند.
هـ) تعداد کارشناسان رسمی ماده 27 در استانهای مختلف.
و) مرجعیت داشتن سازمان نظام مهندسی از نظر ارجاع کار