irceo.net

جلسه کمیسیون انرژی،استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی برگزارشد


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، جلسه کمیسیون انرژی،استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 95/7/13 در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل گردید. 
در این جلسه بحث وتبادل نظر در رابطه با چگونگی اجرایی نمودن ماده 18 قانون الگوی مصرف و برچسب انرژی در ساختمان  مطرح ومقرر شد جلسه ای با نمایندگان نهاد های ذیربط به دعوت شورای مرکزی برگزار شود. 
همچنین مقررشد  مهندس اسماعیلی برگزاری جلسه را پیگیری و  مهندس طاهری نسبت به تهیه پاور پوینت در رابطه با موضوع جلسه اقدام نمایند.
همچنین به اطلاع اعضا رسید که همایش انرژی مهر ماه در اصفهان به تعویق افتاده ودر دی ماه امسال برگزار خواهد شد.