irceo.net

مهندس بهادری در نشست صمیمانه با پروفسور ساکی از کشور ایتالیا اظهارداشت: دو کشور ایران و ایتالیا سهم مهم و غیرقابل انکاری در تاریخ و هنر و تمدن جهان دارند


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، در جلسه روز چهارشنبه مورخ 96/6/29 ابتدا مهندس بهادری نائب رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن خوش آمدگویی به  پروفسور " ساکی" از کشور ایتالیا  نقش مهم دو کشور را در تمدن جهانی یادآور شد وگفت: امیدوارم با حضور ایشان جلسه ی امروز منجر به نتایج مثبت و سازنده ای برای طرفین گردد. دو کشور ایران و ایتالیا سهم مهم و غیرقابل انکاری در تاریخ و هنر و تمدن جهان دارند. ساختمان ها و فناوری های مهندسی به جامانده دراین دوکشور گواه این ادعا است.
وی در ادامه به هدف از تشکیل این جلسه اشاره کرد و اظهار داشت: به جهت پیشینه تاریخی، بافت تاریخی و قرابت های فرهنگی می توان مشکلات و معضلات مشابهی را در سیستم ساخت و سازو معماری دوکشور ردیابی کرد که هدف این جلسه، انتقال تجربیات این دو کشور است.
مهندس بهادری در ادامه به معماری ویژه ایران اشاره کرد و افزود:قوانین و مقررات ساخت و ساز در ایران در برخی موارد متاسفانه با تمرکز بر ویژگی های جسمی و فیزیکی انسان و بدون توجه به نیازهای روانی نگارش شده است و همین عامل منجر به پیدایش نوع خاصی از معماری در ایران شده است که دارای ارزش های والای معمارانه نیست. توجه به فضای خصوصی، حریم، سکوت، لزوم دید به آسمان، توجه به مقیاس انسانی از جمله مواردی است که فقدان آن در معماری معاصر ایران آزاردهنده است. در ایتالیا چگونه این عوامل را در طراحی معماری لحاظ می نمایید ؟
وی همچنین به روند جدید ساخت و ساز در دو کشور ایران و ایتالیا اشاره کرده و گفت: نحوه ساخت و ساز جدید در زمینه و بافت تاریخی از مهم ترین مسائل پیش روی دو کشور است. در ایران نگاه رایج به بافت های تاریخی در حد مقیاس تک بنا است و به همین بافت های تاریخی ایران در اثر ساخت و سازهای غیرهوشمندانه در معرض تخریب و نابودی قرار دارد. که در این زمینه مایلیم از تجربیات موفق کشور ایتالیا استفاده کنیم.