انتشارات

سال یازدهم، 92، اردیبهشت/1392، 116 صفحه


به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، نود و دومین شماره از ماهنامه فنی مهندسی شمس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شد .
در این شماره ضمن بررسی موضوعات مختلف تخصصی حوزه رشته های هفت گانه عضو نظام مهندسی ساختمان در پرونده ای ویژه موضوع معماری اسلامی - ایرانی بررسی شده است .
ماهنامه شمس شماره 92 در شمارگان هفت هزار و پانصد نسخه  و در 116 صفحه و در کاغذ تحریر منتشر و در سراسر کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان و یک هزار مشترک حقیقی توزیع می شود .
فهرست ماهنامه فنی مهندسی شمس این شماره به شرح ذیل می باشد :
سرمقاله 
چرا قانون نظام مهندسی به درستی اجرا نمی شود ؟ 
بالندگی حرفه ای در سازمان نظام مهندسی ساختمان 
ارزیابی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان  
حفظ منافع سازمان 
آینده سازمان و توسعه منابع انسانی 
تضمین مرغوبیت ساختمان ضرورتی در حاشیه توجه !   
سهم مهندسان از کرسی شورای شهر چقدر است ؟ 
چرا زلزله تهران را ویران نمی کند ؟ 
مسکن،اقتصاد مقاومتی ، حماسه اقتصادی 
کاهش خطر آسیب پذیری مسکن های بروجرد در برابر  زلزله 
بهینه سازی مصرف انرژی در مسکن و راهکارهای اجرایی 
پیگیری واگذاری مسئولیت نظارت بر نصب آسانسور به سازمان نظام مهندسی ساختمان 
وقت اضافه برای بساز بفروش ها 
جدال میان حاشیه و متن 
صادرات خدمات فنی و مهندسی نمایش فن سالارانه ایران 
بازخوانی مفهوم مسکن و ارزیابی عوامل مؤثر بر مطلوبیت مسکن شهری 
الگوهایی گمشده باغسازی در معماری ایرانی  
بررسی نظام فنی و اجرایی در برنامه های عمرانی و توسعه ایران 
ضرورت متنوع سازی صادرات خدمات مهندسی
گزارش یک نشست
همایش کشوری مجریان ذی صلاح
افزایش تعامل شهرداری و نظام مهندسی
پرونده ویژه : معماری اسلامی ایرانی
بررسی نما و تأثیر آن بر ادراک افراد
همایش استانی
نمودهای هویت شهری
اخبار
معرفی کتاب
بخش انگلیسی