انتشارات

سال یازدهم، 96، شهریور/1392، 112 صفحه


شماره 96 ماهنامه فنی مهندسی شمس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شمارگان 7500 نسخه منتشر شد .

بررسی چالش های مهندسی عمران در کشور پرونده ویژه نود و ششمین شماره ماهنامه شمس بوده و به بیش از 70 هزار کاربر اینترنتی نیز ارسال می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، بررسی چالش های مهندسی عمران در کشور پرونده ویژه نود و ششمین شماره از ماهنامه فنی مهندسی شمس می باشد .

در این شماره می خوانیم :

سرمقاله

لزوم کاهش دخالت دولت در بازار مهندسی

عمر ساختمان در ایران 30 و در کشور های پیشرفته 100 سال است

ارزش محوری و ارزش آفرینی دو رکن توسعه سازمانی و راه برونرفت از چالش ها

خصوصی سازی ، مهمترین چالش دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

رفع چالش های مهندسان در جامعه نیازمند تحول در نگرش مدیریتی است

قوانین و مقررات ساخت و ساز ، نیازمند بازنگری است

بررسی عملکرد الیاف FRP بر مقاوم سازی نمونه های ساخته شده از بتن سبک

پیگیری حقوق مهندسان

گفتگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

مجلس روند اجرای قانون نظام مهندسی را رصد کند

انتخاب مقطع مناسب برای ستون های فلزی

هویت شهری فاصله ای میان انچه هست و آنچه می پنداشتیم

نشست تخصصی نشریه شمس : بررسی چالش های مهندسی عمران

جلسه 167 شورای مرکزی با حضور وزیر راه و شهرسازی

قوانین و مقررات ملی ساختمان در آیینه رسانه

لزوم نگرش نو به صنعتی سازی ساختمان در دولت جدید

بررسی زیبا شناختی هنر و معماری مجموعه زندیه در شیراز

گره اصلی عدم اجرای قانون در دانش ضمنی مهندسان نهفته است

سخنی دیگر ...

تأثیر رفتار و فرهنگ اجتماعی بر ارتقای کیفیت محیط و فضاهای شهری

رأی شورای انتظامی

پیشگیری با چاشنی واقع بینی

سیاست های عمران شهری با رویکرد بازآفرینی پایدار

با مشاهیر ایران زمین

لزوم بکارگیری حفاظ های بتنی به جای گاردریل

مدیریت ارتباط با رسانه ها

بررسی نقش بیمه کیفیت ساختمان در تولید مسکن

کدام طرح ؟!

توسعه آموزش و نظام مهندسی

روش تعیین تنش زیر صفحه ستون با خروج از محوریت بزرگ

من پیاده ام ؛ کو پیاده رو!؟

سومین گردهمایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

توانمندی مهندسان و یگان های مهندسی در هشت سال دفاع مقدس

مازندران در صدور خدمات نظام مهندسی حرف نخست را بزند

اخبار

انگلیسی