انتشارات

سال یازدهم، 99، آذر و دی/1392، 112 صفحه


در این شماره می خوانیم:

سرمقاله

در جستجوی هویت گمشده

سهم مهندسان در ارتقای کیفیت فضای عمومی شهرها

تأثیرحفاظت از محیط زیست در کاهش بلایای طبیعی بررسی جایگاه قنات در معماری سنتی ایران

یکپارچه سازی کنتورهای هوشمند آب ، برق و گازبه همراه نرم افزار پردازشی

تأثیر طراحی پوسته سبز در سقف و نمادر بهینه شدن مصرف انرژی

مطالعه ویژگی های مقاومتی سیمان پرتلندمعمولی در طول زمان نگهداری سیمان

معرفی دو وسیله مهم برای جلوگیری از نفوذ و نشت مونواکسیدکربن

موتورخانه مرکزی یا پکیج حرارت در مجتمع های مسکونی بلندمرتبه

کاداستر ابزارارتقای کیفیت زندگی شهروندان در طرح های توسعه و عمران شهری

نقش مبلمان شهری در طراحی و زیباسازی شهری

ساماندهی ورودی های شهر بجنورد

گفت وگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی

پرونده ویژه : چالش های نقشه براری

جایگاه منابع انسانی در تولیدعلم درحوزه نقشه برداری کشور

جایگاه مهندسان نقشه بردارنیازمند نگرشی دوباره است

کارتوگرافی از دیروز تا امروز

لزوم کنترل هندسی و مونیتورینگ نیلینگ ها و سازه های نگهبان در گودبرداری

زنجیره انسانی اجرایی ، حلقه مفقوده در ساخت و ساز

نشست تخصصی ماهنامه شمس : بررسی عملکرد گروه نقشه برداری

همایش ملی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

شناسنامه فنی و ملکی راهنمای اعمال حقوق مالکانه است

نهادهای دولتی به شناسنامه فنی و ملکی توجه کنند

کمتر از ده درصد ساختمان ها شناسنامه فنی و ملکی دارند

تجلیل از استان های پیشرو در صدور شناسنامه فنی و ملکی

صرفه جویی 100 هزار میلیارد تومانی با اجرای شناسنامه فنی و ملکی

تجارب جهانی : انجمن مهندسان مالزی (BEM)

معمارها حقوق خود و مالکان را مطالبه کنند

و این شهر که از صبح تا غروب خمیازه می کشد

صنعتی سازی ساختمان

ضرورت تدوین قوانین بلندمرتبه سازی

پیش بینی های قانون در خصوص تخطی از قوانین شهرسازی کشور

اخبار