انتشارات

سال هشتم، 81و 82، خرداد و تیرماه 1391، 112 صفحه


شماره هاي 81 و 82 نشريه شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور (شمس) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، نخستين مطلب نشريه شمس با عنوان "قانون مقررات ملي ساختمان با گذشت 16 سال از تصويب اجرايي نشده است" به اظهارات مهندس سيدمهدي هاشمي اختصاص دارد كه در قالب آن از اجرا نشدن قوانين و مقرراتي كه مجلس تدوين مي كند انتقاد شده است.

ديدگاه ها و اظهارات مهندس علي فرج زاده ها نايب رييس اول سازمان با عنوان "ارائه طريق به نظام مهندسي استان ها" و مهندس مهدي حق بين نايب رييس دوم سازمان درباره "صنعتي سازي ساختمان در انتظار ايجاد ظرفيت و فرهنگسازي" از ديگر مطالب است كه در صفحات نخستين نشريه شمس به چشم مي خورد.

برگزاري انتخابات سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها هم موضوعي است كه سيداحمد لطفي زاده كارشناس ارشد سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در يادداشتي با عنوان "رسالت گرانسنگ توسعه"  به آن پرداخته است.

در جديدترين شماره هاي نشريه شمس مطالب و گزارش هايي نيز از دومين المپياد ورزشي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در تبريز  منتشر شده و در اين مطالب بر وحدت، تعامل، تبادل افكار و نشاط و شادابي جامعه نظام مهنسين ساختمان تاكيد شده است. نخستين حضور بانوان مهندس در اين المپياد نيز از موضوعاتي است كه "شمس" به آن توجه داشته است.

"شايع ترين حوادث ساختماني در ايران"، "مصاحبه دكتر اميرمحمدخاني رييس دانشكده معماري دانشگاه سوره"، "تحقق انصاف و عدالت در جامعه مهنسي با حضور بانوان"، "جهش در توسعه مكاني سازمان هاي نظام مهندسي استاني" و "ساخت خانه هوشمند ايراني" از جمله مطالبي است كه در شماره هاي 81 و 82 نشريه شمس منتشر شده است.

نشريه شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در اين شماره همچنين داراي يادداشت هايي از روساي سازمان هاي استاني نظام مهندسي، روساي كميته هاي تخصصي و اعضاي هيات رييسه شوراي مركزي است كه از جمله آنها مي توان به يادداشت هاي "افتخار ميزباني نخبگان / از رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه"، "استفاده از توان تخصصي و حرفه اي مهندسان ايراني در سال 91 / از محسن قرباني عضو هيات رييسه شوراي مركزي سازمان"، "مطابق قاعده كلي/ از رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران" و "به دور از دغدغه هاي پايتخت/ از عضو گروه تخصصي عمران" اشاره كرد.

همچنين مقاله هاي "ارائه عملكرد انبوه سازي مسكن به روش قالب تونلي در تركيه و مقايسه آن با آيين نامه هاي ايران"، "تاثير تكنولوژي بر معماري مساجد معاصر" و "بررسي ميزان تاب آوري ساختار فضايي و كالبدي شهرها" را مي توانيد در اين نشريه بخوانيد.

موضوعاتي همچون بافت هاي فرسوده، ساختمان هاي هوشمند، بهينه سازي مصرف انرژي، مقاوم سازي تاسيسات مكانيكي، سيستم هاي تصوير در نقشه برداري و رعايت ايميني و محدوديت هاي زيست محيطي از ديگر موضوعاتي است كه در نشريه شمس مطرح و يادداشت ها و مقالاتي درباره آنها منتشر شده است.