برگزاری جلسه کمیسیون آموزش شورای مرکزی

نسخه چاپی  ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ -  ۱۶:۳۰ تعداد بازدید: 437

خبر جلسه کمیسیون آموزش در 97/3/1-  نسخه نهایی نظام نامه آموزش الکترونیکی  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت  و نیز  گزارش مربوط به شیوه نامه آموزش همگانی توسط راهبران محترم گروه  ارائه گردید و سپس  گزارشی توسط نمایندگان کمیسیون مربوط به اقدامات انجام گرفته در موضوع سرفصل دوره های آموزشی ارائه گردید.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :