جلسه تشریح طرح کارآموزی مهندسان متقاضی ورود به حرفه مهندسی جلسه تشریح طرح کارآموزی مهندسان متقاضی ورود به حرفه مهندسی برای نخستین بار با صاحبان حرفه در صنعت ساختمان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس برگزار گردید.

نسخه چاپی  ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ -  ۱۲:۵۰ تعداد بازدید: 321

جلسه تشریح طرح کارآموزی مهندسان متقاضی ورود به حرفه مهندسی برای نخستین بار با صاحبان حرفه در صنعت ساختمان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استانفارس برگزار گردید.

این جلسه در روز چهارشنبه 24 مردادماه 1395 با حضور معاون آموزش، توسعه وپژوهش سازمان واعضای شورای راهبردی طرح مذکور و با حضور تنی چند از صاحبان حرفه درصنعت ساختمان و نماینده سازمان فنی و حرفه‌ای استان فارس در سازمان نظام مهندسیساختمان استان فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظاممهندسی ساختمان استان فارس، تفاهم‌نامه طرح کارآموزی دانش آموختگان متقاضی ورود بهحرفه مهندسی در تاریخ 12/04/1396 فی‌مابین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی) و در راستای اجرای 

طرحکارآموزی و آموزش مهندسان متقاضی ورود به حرفه مهندسی در کشور منعقد و سازمان نظاممهندسی ساختمان استان فارس به عنوان طراح و پیشنهاد‌ دهنده طرح مهندس کارآموز جهت برنامه‌ریزیو اجرای آزمایشی طرح یاد شده انتخاب گردید.


در این جلسه آقای دکتر جعفر زارع معاون آموزش،توسعه و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس ضمن خیرمقدم به مدعوین جلسه،به معرفی طرح و اهمیت و ضرورت اجرای صحیح آن پرداختند و اقدامات و فعالیت هایانجام شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس را تشریح نموده و

 هدف ازبرگزاری جلسه را هم اندیشی و دعوت از صاحبان حرفه جهت همکاری و مشارکت به منظوراجرای هرچه بهتر طرح یاد شده عنوان کردند.

در ادامه اعضای شورای راهبردی طرح نیزسخنانی در خصوص اهمیت و لزوم اجرای صحیح آن بیان نمودند و بر بهینه سازی و برگزاریمطلوب دوره ها و روش های کارآموزی مهندسان متقاضی ورود به حرفه در راستای دفاع ازحرفه و حقوق جامعه مهندسی با بهره مندی از تمام پتانسیل های موجود در استان

 ومشارکت فعال صاحبان حرفه تأکید نمودند.

سپس نقطه نظرات حاضران در جلسه بیانگردید و درخصوص نحوه همکاری مشترک بحث و تبادل نظر انجام شد.

دوره‌های این طرح از آبان‌ماه 1397 درقریب به 80 دوره در رشته های مهندسی برگزار خواهد شد و در برگزاری هر دوره کارآموزانعلاوه بر مباحث نظری، دوره ها و بازدید های عملی و کارگاهی را نیز تجربه خواهندنمود.

اعضای شورای راهبردی این طرح آقایانمهندس اردشیر دیلمی، مهندس غلامرضا بنان، مهندس امیر فلاح نیا، دکتر جعفر زارع وخانم مهندس زهرا امیدبخش می باشند.نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :