لزوم توجه به " پایداری" در توسعه شهرها

نسخه چاپی  ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ -  ۱۱:۴۴ تعداد بازدید: 218

دکتر طاهره نصر رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی که به مناسبت روز جهانی شهرسازی سخن می گفت ناهنجاری های سیمای شهرها و همچنین ناهنجاری ها و معضلات سکونت در شهرها و عدم توجه به روانشناسی محیطی در طراحی های صورت گرفته را حاکی از عدم توجه به توسعه مطلوب شهرها و نیز عدم توجه به توسعه پایدار شهرهای کشور دانست.
به گفته وی، در شهرسازی امروز کشور، توسعه شهری همه‌جانبه فراموش شده است؛ به گونه ای که توسعه ای نامتوازن از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ساخت و ساز شهری در شهرها گسترش یافته است.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از این متخصص معماری، شاید بتوان «پایداری» در توسعه را مفهومی دانست که باید با تأکید بیشتر در شهرسازی امروز کشور مدنظر قرار گیرد. در تعریف توسعه پایدار شهری بر لزوم توجه به بهبود کیفیت زندگی در یک شهر که شامل اجزای اقتصادی، اجتماعی، سازمانی، سیاسی، زیست محیطی بدون تحمیل مشکلات به نسل های آینده است تأکید شده است.
وی توسعه پایدار را پارادایمی الهام بخش توصیف کرد که طی ۲۵ سال گذشته حکومت ها، سازمان های تجاری و شهروندان آن را به عنوان یک اصل راهنما پذیرفته اند و برای رسیدن به اهداف مورد نظر و سنجش آن راهکارهایی اندیشیده اند.
دکتر نصر افزود: برای دستیابی به توسعه پایدار در بافت های شهری توجه به مؤلفه های کالبدی شهری، هویت شهری و استفاده بهینه و مناسب از این ویژگی ها، می تواند به عنوان ابزار مناسب و قابل درک مدنظر قرار گیرند. 
از دیدگاه وی، در مبحث مؤلفه های کالبدی توسعه پایدار شهری دسترسی ها، عملکردها، فرم و شکل ساخت و سازها مد نظر قرار گرفته اند که شامل ارتقای سیستم دسترسی، استفاده از کاربری مختلط، فشرده سازی و تمرکز کاربری ها و افزایش میزان کارایی، فرم و عملکرد بافت- بوم شناختی- خوانایی و ایجاد هویت می باشد.
 به عقیده این متخصص معماری، در شهرها، مفاهیم پایداری و توسعه پایدار شهری بر پایه طرفداری از منطق و ابعاد اکولوژی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فضایی و نیز تقابل این ابعاد است. هرچند همواره به مزایای زیست محیطی و اجتماعی پایداری توجه شده است اما جنبه های سودآوری اقتصادی کمتر مورد توجه واقع شده است. بر این اساس بررسی و تبیین نظریه های شهر پایدار و توسعه پایدار شهری در فرایند بازآفرینی، نوسازی و بهسازی شهری نیز لازم و ضروری می باشد.
به گفته وی، مفهوم شهر پایدار شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آن تا حد امکان و پذیرش سیاست های مفید در درازمدت، قادر به ادامه حیات خود باشد. از این جهت بهسازی و نوسازی و حیات بخشی با هدف توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارد و اقدامات نوسازی و بهسازی شهری به دنبال تحقق توسعه پایدار شهری است. می توان گفت ایده پایداری، مفهومی است که چهار مؤلفه زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را توأماً مورد توجه قرار می دهد.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :