شهرام کوسه غراوی و منصور نوبریان دو نماینده جدید وزارت راه و شهرسازی در شورای انتظامی

نسخه چاپی  ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ -  ۲۲:۳۰ تعداد بازدید: 345

شهرام کوسه غراوی و منصور نوبریان دو نماینده جدید وزارت راه و شهرسازی در شورای انتظامی

طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر راه و شهرسازی آقایان مهندس شهرام کوسه غراوی و مهندس منصور نویریان عنوان اعضای جدید شورای انتظامی کشور منصوب گردیدند.
گزارش روابط عمومی شورای مرکزی حاکیست طبق ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شورای انتظامی نظام مهندسی از 4 نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه برای مدت سه سال تشکیل می گردد و نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت 3 رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است.
شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از شوراهای انتظامی استانها و شوراهای هم عرض استانها است.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :