تدوین کارنامه عملکرد هفتمین دوره شورای مرکزی

نسخه چاپی  ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ -  ۱۱:۳۲ تعداد بازدید: 157

تدوین کارنامه عملکرد هفتمین دوره شورای مرکزی

کارنامه هفتم تدوین و آماده چاپ شد. دکتر جنابی مدیر طرح و برنامه‌ شورای مرکزی می گوید: امسال برای اولین بار در پایان دوره هفتم شورای مرکزی، کارهای انجام شده در گروه های تخصصی و کمیسیون های شورای مرکزی متناسب با استراتژی های تعریف شده شورا دسته بندی شده است.
 به گفته وی هیئت رئیسه و مشاوران شورای مرکزی از سالهای قبل استراتژی های ارزشمند شورای مرکزی را تعریف کرده‌اند که در دو سال گذشته این استراتژی ها تعدیل و تکمیل شده است.
وی افزود : در جلسات متعددی با رؤسا و اعضای گروه های تخصصی و کمیسیون های شورای مرکزی، اقدامات انجام شده در این گروه ها شناسایی و دسته بندی شده است و مجموعه اقدامات با استراتژی ها و راهبردهای مصوب شورای مرکزی متناظر گردیده، که هم اکنون در قالب یک مجلد به عنوان کارنامه هفتم به اجلاس هیئت عمومی ارایه می شود.
 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی دکتر جنابی این اقدام را زمینه سازی برای فعالیت های بهتر و ارزشمند تر گروه‌های تخصصی و کمیسیون ها در دوره جدید شورا و منطبق با استراتژی ها و راهبردهای مصوب توصیف کرد .
وی گفت در این کتاب ۲۱ راهبرد تعریف شده است که در برخی حوزه ها مانند  توسعه خدمات مهندسی اقدامات بسیار گسترده صورت گرفته اما در برخی موارد دیگر مانند ارتقاء توانمندی اعضاء وارتقاء حیثیت حرفه ای و حقوقی افراد در حوزه های انسانی و سازمانی، نیازمند توسعه و انجام اقدامات جدید هستیم. 
وی ضرورت توسعه تفکر راهبردی در سطح سازمان های استان ها و بهبود آنها و متناسب سازی ساختار های هر استان با وظایف و اهداف خاص آن استان را که از سوی هیئت مدیره ها تعیین میشود، خاطرنشان کرد.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :