تاکید بر هم راستایی مهندسان عمران،برق، معماری و مکانیک از مهم‌ترین اهداف پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان

نسخه چاپی  ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ -  ۲۱:۵۰ تعداد بازدید: 244

تاکید بر هم راستایی مهندسان عمران،برق، معماری و مکانیک از مهم‌ترین اهداف پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان

در جلسه اخیر کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی، گزارش انجمن علمی انرژی در خصوص روند برچسب دهی انرژی ساختمان ها بررسی گردید.

 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، گزارش نماینده UNDP معرفی پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان و اقدامات صورت گرفته در خصوص کدها و راه اندازی سامانه نیز مطرح و به منظور همکاری با پروژه مذکور مقرر شد، نمایندگان کمیسیون انرژی در جلسات کمیته تخصصی راه اندازی  شناسنامه انرژی پروژه شرکت نمایند.

 حضور نمایندگان کمیسیون انرژی در نشست های پروژه بهینه سازی مصرف انرژی و همکاری کمیسیون انرژی مرکز تحقیقات و پروژه و بهینه سازی در برگزاری دوره‌های آموزش و انرژی از دیگر محورهای پیشنهادی در این زمینه بود.

 همکاری و هم راستایی مهندسان عمران،برق، معماری و مکانیک از مهمترین اهداف این پروژه است که مقرر شد با هماهنگی بیشتر با سازمان نظام مهندسی امکان توانمند سازی عملی دفاتر مهندسی در مراحل طراحی و نظارت مطابق با اصول مبحث ۱۹ اقدام شود.

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :