اعلام عملكرد كمیسیون آموزش ، پژوهش و پروانه اشتغال در سال ۹۱

نسخه چاپی  ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ -  ۱۱:۲۲ تعداد بازدید: 2132

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، گزارش عملکرد کمیسیون آموزش ، پژوهش و پروانه اشتغال شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال 1391 در لوح فشرده ارائه شده در اجلاس شانزدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شد که مشروح آن در ادامه می آید:

1- بهره گیری از ظرفیتهای علمی استانها

2- بهره گیری از اعتبارات پژوهشی وزارت علوم، نهادها و وزارتخانه های مرتبط

3- تاسیس واحد آموزش و پژوهش در کلیه استانها به صورت جداگانه

4- بررسی معضلات امر پژوهش در استانها و گزارش گیری از آنها

5- شناسائی شخصیتهای علمی و برجسته استانها

6- دعوت از صاحبنظران در زمینه ارائه مباحث تخصصی در جلسات کمیسیون آموزش،پژوهش و پروانه اشتغال شورای مرکزی

7- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز پرسنل شورای مرکزی (دوره آموزش مکاتبات اداری و گزارشنویسی) و نیز برگزاری 4 دوره آموزش مجازی (پدافند غیرعامل، مدیریت زمان، مدیریت نیروی انسانی و ICDL)

8- دعوت از ریاست سازمانها، اعضاء شورا و اعضای فعال کمیته های آموزش استانها جهت حضور در جلسات کمیسیون آموزش شورای مرکزی به منظور انجام عملکرد موثر و اجرایی نمودن مصوبات کمیسیون آموزش شورای مرکزی

9- استخراج سرفصلهای آموزش حرفه ای در 7 رشته ساختمان به تفکیک و ارسال آن به دفتر امور مقررات ملی ساختمان

10- تشکیل کارگروه مشارکت و حمایت از کنگره ها و شناسائی همایشهای مرتبط با اهداف کمیسیون آموزش شورای مرکزی و تدوین نظامنامه در این خصوص

11- تدوین تقویم آموزشی استانها و ارائه آن به شورای مرکزی جهت اطلاع رسانی همگانی و درج بر روی سایت شورای مرکزی

12- برگزاری همایش یکروزه جهت استخراج مسائل آموزشی کمیته آموزش استانها در سال1390

13- برگزاری سمینارهای تخصصی در رشته های 7 گانه مهندسی ساختمان

14- اقدام جهت بازنگری  و تدوین ضوابط و مقررات ملی جدید و ورود به  مساله بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان

15- برگزاری جلسه مشترک نمایندگان کمیسیون آموزش شورای مرکزی با دفتر امور مقررات ملی جهت بحث در زمینه آسیب شناسی آزمونهای برگزار شده  مورخه اسفند1389-خرداد1389- و سال1388

16- دریافت 2 سرفصل پژوهشی و اولویت های پژوهشی از سوی  کمیته آموزش استانها و تعریف آن در بودجه پژوهشی استانها در سال1390 و1391

17- ارائه سرفصلهای پژوهشی مورد نیاز  کمیته های پژوهش استانها به شورای مرکزی

18- ارائه آئین نامه پیشنهادی حمایت شورای مرکزی از کنفرانسهای ملی و بین المللی به اعضای هیات رئیسه شورای مرکزی

19- بررسی و تحلیل سوالات آزمون ورود به حرفه ( بالاخص رشته عمران در سال 1389)

20- ارزشیابی سوالات آزمون ورود به حرفه جهت سنجش استاندارد بودن سوالات آزمون  سالهای1390-1391

21- معرفی اساتید و شخصیتهای برجسته جهت عضویت در هیات تحریریه نشریات تخصصی سازمان به همراه ارائه (CV) به شورای مرکزی

22- ارائه اسامی سخنرانان کلیدی جلسات شورای مرکزی با موضوعیت مباحث جامع مهندسی و مشترک در تمامی رشته ها به شورای مرکزی

23- بررسی نظرات کمیته آموزش استانها در زمینه بررسی سوالات 3 دوره قبل و مقایسه آن با مباحث دفتر امور مقررات ملی

24- ارائه نظرات کارشناسانه  کمیته آموزش استانها  در زمینه کاراموزی پیش از ورود به حرفه به شورای مرکزی

25- اعلام اسامی افراد علاقمند به عضویت در پژوهشگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شورای مرکزی از 31 استان کشور و در رشته های 7 گانه ساختمان

26- استعلام اسامی اعضای سازمانهای نظام مهندسی کمیته آموزش استانها که در پروانه اشتغال خود دارای مجوز آموزش می باشند (از کلیه استانها) جهت ارائه مشاوره به دفتر امور مقررات ملی

27- تدوین آئین نامه حمایت از کنفرانسهای بین المللی و ملی توسط جناب آقای مهندس پورحیدر به منظور تشکیل یک کارگروه کاری در زمینه بررسی نظامنامه حمایت از کنفرانس های بین المللی و ملی

28- تصویب تخصیص مبلغ 100 میلیون ریال جهت حمایت از کنفرانس بین المللی عمران به عنوان یکی از مصوبات حائز اهمیت کمیسیون آموزش با هدف اشاعه  دانش و ارتقای آگاهی های مهندسین

29- اعلام مخالفت کمیته های آموزش کلیه سازمانهای نظام مهندسی کشور با برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان توسط وزارتخانه و سازمان سنجش و درخواست  واگذاری آن به سازمان نظام مهندسی کشور

30- انتخاب پژوهشگر نمونه در کلیه رشته های مرتبط در هفته پژوهش آذرماه1390 و1391

31- اطلاع رسانی  به مهندسین در خصوص برگزاری  تورهای علمی و آموزشی از طریق اطلاع رسانی به  کمیته های  آموزش کلیه استانها

32- ارائه راهکارهای مناسب به کمیته های آموزش کلیه استانها در خصوص حمایت از کنفرانس ها در قالب نظامنامه ها و ارائه مکانیزمهای تشویقی

33- گزارش گیری در خصوص برگزاری تعداد همایشها، دوره های آموزشی، سفرهای علمی داخل یا خارج از کشور و شرکت در کنفرانسها و نمایشگاههای تخصصی از کمیته های آموزش کلیه استانها (به صورت ماهیانه)

34- برگزاری همایش آموزش و پژوهش مهندسی و برگزاری جلسه ای با حضور معاونین محترم دکتر هوایی جهت برنامه ریزی و تبادل نظر در خصوص محورهای همایش آموزش و پژوهش مهندسی و تشکیل کمیته ای جهت پیگیری مستمر برگزاری مباحث همایش متشکل از (دکتر اژدری مقدم، مهنس ثبات ثانی، دکتر بدیعی، مهندس پورحیدر، مهندس فکور)

35- بررسی اسامی پژوهشگران نمونه دریافتی از کمیته های آموزش استانها توسط مهندس پورحیدر و دکتر شایقی

36- تدوین نظامنامه جامع آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی با تشکیل کمیته ای متشکل از مهندس ثبات ثانی، دکتر شیخ طاهری، و دکتر میرعلی  محمدی

37-  تدوین نظامنامه برگزاری دوره های آموزشی با تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان31 استان کشور و ارائه پاورپوینت نظامنامه کمیته آموزش استان کرمان توسط دکتر بدیعی

38- برگزاری همایش آموزش و پژوهش حرفه ای در صنعت ساختمان

39- ارائه گزارش مذاکرات صورت گرفته با دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با نحوه برگزاری دوره ها و سمینارها به اعضاء و پیگیری تهیه نظامنامه داخلی کمیته های آموزشی توسط ریاست کمیسیون به اعضای محترم هیات رئیسه شورای مرکزی

40- درج نظامنامه جامع آموزشی هر استان بر روی سایت شورای مرکزی

41- دعوت از اعضاء کمیسیون آموزش جهت شرکت در کنفرانس همایش آموزش و پژوهش حرفه‏ای در صنعت ساختمان و حمایت مالی به مبلغ150 میلیون ریال

42- استعلام نحوه مصاحبه  و پرداخت شهریه متقاضیان و حق الزحمه اساتید استانها

43- دریافت لیست اعضاء هیات علمی دارای پروانه اشتغال دانشگاه پیام نور که در زمینه  های آموزش وِفق شیوه نامه نیز مجوز آموزشی دارند

44- تصویب کلیات آیین نامه اجرایی مجله علمی- پژوهشی سازمان نظام مهندسی ساختمان

45- بازبینی سرفصلهای تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی

46- اخذ کلیه مصوبات دوساله اخیرکمیته هم ارزی وزارت راه و شهرسازی جهت برنامه ریزی و تعیین وضعیت توسط کمیسیون آموزش با هدف جایگزینی برخی از رشته های مرتبط به اصلی

47- اخذ گزارش عملکرد پژوهشی از کلیه  کمیته های آموزش استانها و درج آن بر روی سایت شورای مرکزی

48- یکسان سازی فرم متقاضیان پروانه آموزش (تدریس) توسط نماینده استان بوشهر و البرز

49- بررسی اولویتهای پژوهشی و طرحهای تصویب شده از سوی کمیته های آموزش  استانها

50- ارائه گزارش مبسوطی در زمینه عملکرد کمیسیون آموزش در سال1390 و 1391 به شورای مرکزی

51- ارائه فراخوان دعوت از علاقمندان تالیف، ترجمه، تهیهcd و فیلم آموزشی و درج آن بر روی سایت شورا و سایت کلیه استانها  (اخذcv و نمونه کار افراد و تعیین داور و مولفه های گزینش به انتخاب برترین ها جهت عقد قرارداد اقدام خواهد شد)

52- تنظیم قرارداد تالیف و ترجمه توسط مهندس فیلی (مدیر نشریه شمس) و نظرسنجی از اعضاء کمیسیون آموزش،پژوهش و پروانه اشتغال شورای مرکزی

53- بررسی کلیه نامه های وارده

54- برنامه ریزی و پیگیری جهت انتشار فصلنامه با رتبه علمی پژوهشی  در هر 7 رشته ساختمان و تعیین نام مناسب برای انتشار مجله علمی و پژوهشی سازمان

55- پیگیری تشکیل پژوهشکده سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

56- طرح شیوه نامه ورود به حرفه در کمیسیون و بررسی آن جهت تاسیس پایگاههای آموزشی

57- بررسی کارنامه پژوهش ارسالی از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور به شورای مرکزی

58- بررسی کارنامه پژوهش ارسالی از سازمانها به شورای مرکزی، اخذ نظام نامه های پژوهشی از استانها در صورت وجود و تدوین یک نظامنامه جامع پژوهشی

59- ارائه پیشنهاد تخصیص دفاتر فنی مهندسی جهت اشتغال به کار کارآموزان رشته فنی مهندسی و تخصیص اعطای امتیازی به آنان

60- تاسیس دفتر پژوهشهای کاربردی و بومی در دفتر شورای مرکزی و انجمن های تخصصی در شورای مرکزی

61- تهیه طرح 3 ساله اشتغال (دوره های کارورزی به استناد بند6 و7 ماده73، ماده25 و 27آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی  و کنترل ساختمان) تنظیم و ارسال آن به کلیه  کمیته های آموزش استانها 

62- بررسی آموزش های عمومی پیشنهاد شده از سوی  کمیته های آموزش کلیه استانها و بسترسازی جهت ارائه به جامعه  مهندسین

63- تدوین برنامه ای جهت آشنائی پذیرفته شدگان جدید با قوانین مقررات ملی قبل از اتمام 3 سال (به صورت یک دوره سه روزه شامل یک روز آموزش عمومی+1 روز آموزش تخصصی و1 روز بازدید) به کمیته های آموزش کلیه استانها

64- فراهم نمودن تمهیدات لازم در خصوص اجرایی نمودن آموزش الکترونیکی اعضای سازمانهای نظام  مهندسی ساختمان استانها

65- تشکیل کارگروههای تخصصی حرفه ای و مشخص (عملیاتی و ارزشیابی) با دعوت از اساتید دانشگاهی جهت بررسی و امتیازدهی به آثار ارسالی واصله از سوی کمیته های آموزش استانها در زمینه فراخوان تالیف و ترجمه به منظور يكسان‌سازي فرایند داوری رزومه پژوهشگران

66- گزینش پژوهشگران جوان و تقدیر از آنان به نحوی شایسته

67- بررسي طرح عضويت دانشجويي با تخصيص هزينه اندك

68- يكسان‌سازي قرارداد طرح های پژوهشی توسط نماینده استان البرز و بوشهر

69- تشکیل کارگروه تعیین داور جهت انتخاب پژوهشگران عضو پژوهشگاه سازمان نظام مهندسی متشکل از دکتر میرعلی محمدی، دکتر اژدری مقدم، دکتر جواهری) براساس آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاهها با دید حرفه‏ای

70- - اجرایی نمودن شیوه نامه جدید تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی

71- - اجرایی نمودن نظامنامه جامع آموزشی  و پژوهشی در کمیته های آموزش استانها

72- - برنامه ریزی جهت تاسیس رصدخانه علم و فناوری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

73- - برنامه ریزی جهت ارائه  دوره های آموزشی ارتقاء پایه به شیوه آموزش مجازی


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :