عقد تفاهم نامه بین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام مهندسی ساختمان

نسخه چاپی  ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ -  ۰۹:۴۸ تعداد بازدید: 8461

تفاهم نامه همکاری مشترک در خصوص توسعه صادرات خدمات مهندسی فی مابین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، امضای این تفاهم نامه با هدف افزایش سهم مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت های مهندسی ایرانی در حوزه ارائه خدمات فنی و مهندسی و با هدف گذاری بازار های بین المللی صورت می گیرد.


در صورت عملیاتی شدن مفاد این تفاهم نامه می توان اذعان داشت علاوه بر افزایش سهم صادرات غیر نفتی کشور ، ترسیم بازار های کسب و کار برای مهندسان خصوصاً فارغ التحصیلان دانشگاهی تسهیل و مشارکت نیروهای متخصص صنعت ساختمان در توسعه اقتصادی فراهم می گردد.


متن تفاهم نامه به شرح زیر است :


تفاهم نامه


با عنايت به برنامه چشم‌انداز 20 ساله، برنامه پنجم توسعه اقتصادي و برنامه راهبردي توسعه صادرات كالا و خدمات دولت محترم، اين تفاهم‌نامه فی‌مابين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي که از این پس «وزارت» نامیده میشود و سازمان نظام مهندسي ساختمانکه از این پس «سازمان» نامیده میشود با شرايط زير منعقد مي‌گردد.


ماده 1:هدف تفاهم نامه


هدف اين تفاهم نامه بالابردن سهم اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی صنعت ساختمان در ارائه خدمات فني و  مهندسي ذيربط با هدفگذاري بازارهاي خارج از کشور، به منظور ارتقاي سهم اين صنعت در سبد صادرات خدمات هماهنگ با برنامه‌هاي توسعه صادراتي كشور مي‌باشد.


ماده 2 : تعهدات


الف) وظايف و تعهدات طرفين
1. فرهنگ‌سازي موضوع صادرات خدمات فني و مهندسي ميان اعضاء حقیقی و حقوقی سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها.
2. کمک به ترویج فرهنگ کارآفرینی درایفای نقش سرمایه‌گذار به موازات نقش پیمانکاری و مشاوره در صنعت ساختمان و صنایع وابسته (آموزش، سمینار، اطلاع رسانی و . . .)
3. ايجـاد مراكز مشـاوره صـادرات خدمات فني و مهنـدسي و برپایی کلاسها،کارگاهها و همـایش‌های تخصصی، توانمندسازی اعضای علاقمند در زمینه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی و مشارکت با شرکای محلی در سازمان نظام مهندسي ساختمان و شعبات مربوطه در سازمانهاي استانها.
4. برگزاري كلاسها و سمينارهاي آموزشي در زمينه‌هاي سرمایه‌گذاری ،كارآفريني و مديريت استراتژيك، آشنايي با قوانين كار و امور اجتماعي در كشورهاي هدف، بهره‌وري و…
5. تدوین بسته‌های آموزشی جهت آموزش حرفه‌ای و انتشار جزوه، كتاب و درج مطالب مرتبط در سايت‌هاي طرفين.
6. تدوين نظام‌نامه مشترك در رابطه با همكاري سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، ادارات کل تعاون،كار و رفاه اجتماعي در استانها به‌منظور هم‌‌افزايي بيشتر در جهت رسيدن به اهداف‌.

ب) تعهدات سازمان
1. اطلاع‌رساني به بيش از 300,000 عضو حقیقی و حقوقی سازمان در رابطه با هدف تفاهم‌نامه.
2. اعزام منـابع انسانی صاحب صلاحیت از طریق دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های بین‌الملل مجاز به خارج از کشور به منظور صدور گواهینامه شغلی برای منابع انسانی صاحب صلاحیت اعزام شده و بهره‌مندی شرکت‌های ساختمانی مربوطه از مزایای قانونی پیش بینی شده در موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی.
3. کمک به جایگزینی منابع انسانی صاحب صلاحیت ایرانی با اتباع خارجی در بخش ساختمان و صنایع وابسته .
4. کمک به طراحی و تنظیم فرهنگ ملی مشاغل در صنعت ساختمان و صنایع وابسته در بازارهای هدف.
5. کمک به ایجاد بانک اطلاعات در حوزه‌های مختلف در بخش ساختمان و صنایع وابسته .
6. هماهنگ‌كردن فعاليت‌هاي مربوطه درسازمان نظام مهندسی  استانها در رابطه با هدف موردنظر.
7. شناسايي اشخاص حقيقي وحقوقي سازمانها و گروه‌بندي ايشان ازلحاظ توانايي‌هاي صادرات خدمات فني و مهندسي در بخش ساختمان و صنایع وابسته .
8. برپايي كلاسها و همايش‌هاي تخصصي در شورای مرکزی و استانها به‌منظور توانمندسازي اعضاء سازمان.
9. كسب اطلاعات لازم از منابع مختلف در رابطه با نيـازمنديهاي مربوط به منـابع انسانی اعم از مهندس- تکنسین- کارگر ماهـر تخصصي و پروژه‌هاي خـدمات فني و مهنــدسي ساختمـان از بازار كشــورهاي هدف و انجـام برنامه‌ريزي‌هاي اعزام نيروها و اجراي پروژه‌ها با هماهنگي وزارت كار و رفاه اجتماعي.


ج) تعهدات وزارتخانه
1. منظوركردن اعضاء حقيقي و حقوقي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان سراسر كشور در رابطه با استفاده از تسهيلات بانكي مختلف ازجمله وام‌هاي خوداشتغالي، وام بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده و… و اطلاع‌رساني به سازمان نظام مهندسي ساختمان در اين رابطه.
2. دعوت از نماينده سازمان در تهيه دستورالعمل‌هاي وام‌ها و تسهيلات يارانه‌اي حسب مورد.
3. دعوت از نمايندگان استاني سازمان در كارگروه اشتغال هر استان حسب مورد.
4. دعوت از نمايندگان استاني سازمان حسب مورد در كميته‌ها و كارگروه‌هاي مرتبط با بررسي و تصويب وام‌ها، تسهيلات بانكي و كمك‌هاي دولتي.
5. تأمين هزينه‌هاي اشتراك در سايت‌هاي خارجي در صورت وجود منابع مورد نیاز، اطلاع‌رساني كلاسها و همايش‌هاي مربوطه كه مورد تصويب كميته پيگيري تفاهم‌نامه قرار گيرد.
6. اعطای مجوز موسسات مشاوره شغلی و کاریابی تخصصی در صنعت ساختمان و صنایع وابسته
7. اعطای مجوز مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی با رویکرد نوآوری در صنعت ساختمان و صنایع وابسته
8. اطلاع‌رساني به سازمان نظام مهندسي ساختمان در رابطه با پتانسيل‌ها و نيازمندي‌هاي بازار كشورهاي هدف در رابطه با نيروي متخصص اعم از مهندس- تکنسین- کارگر ماهر و پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي.


ماده 3: ساز وکار اجرایی نمودن تفاهم نامه
1. طرفين كار گروه مشترك همكاري دو جانبه‌اي متشكل از 4نفر (از هر طرف دو  نفر) مطلع و تام‌الاختيار تشكيل خواهند داد تا در جلسات ادواري، موضوعات و نحوه همكاري را تعيين نموده و پيگيري‌ها و هماهنگي‌هاي امور مربوط به اين تفاهمنامه را تحت نظر داشته باشند.
2. معاونين و نمايندگان ذيربط حداكثر 15 روز پس از امضاء تفاهم‌نامه توسط وزارتخانه و سازمان تعيين ميشوند و مسئول هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي مفاد اين تفاهمنامه در قالب کار گروه فوق الذکر ميباشند.
3. گزارشي از عملکرد و نحوه اجراي اين تفاهمنامه، هر شش ماه يکبار به اطلاع بالاترين مقام وزارتخانه و سازمان مي‌رسد.


ماده 4: مدت تفاهم نامه:
اين تفاهم‌نامه برای مدت چهار سال از تاریخ امضاء تفاهم نامه قابل اجرا و در صورت تمایل طرفین قابل اصلاح، بهسازی و تمدید خواهد بود.


ماده 5: سایر:
الف :کلیه همکاریها در چارچوب مقررات حاکم بر وزارتخانه و سازمان خواهد بود.
ب :مواردی از این تفاهمنامه که اجرای آنها نیاز به منابع مالی داشته باشد،در قالب قرارداد جداگانه ای که تکالیف طرفین به طور شفاف در آن درج گردد،منعقد خواهد شد.
ج : این تفاهم نامه در تاریخ93/5/1 در دو نسخه مشتمل بر یک مقدمه و 5 ماده تنظیم و امضاءگردید و هر یک از نسخه ها دارای اعتبار یکسان خواهد بود.


                 اکبر ترکان                                                                             علی ربیعی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان                                           وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :