گزارش عملكرد كمیسیون امور بانوان

نسخه چاپی  ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ -  ۱۱:۴۰ تعداد بازدید: 1797

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور كميسيون امور بانوان شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان در گزارشي كه در كتاب تلاش ماندگار اجلاس پانزدهم هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در كرمانشاه منتشر شد عملكرد خود را ارائه نمود كه در مهمترين اقدامات كميسيون بانوان مي توان موارد ذيل را برشمرد :

اهداف تشكيل كميسيون امور بانوان عبارتند از:

1-     فراهم‌نمودن جايگاهي براي بانوان مهندس با هدف حضور فعال و پرثمرتر در حرفه به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه مهندسي.

2-    ايجاد زمينه رشد هماهنگ و متوازن در فعاليتهاي حرفه‌اي بانوان مهندس با عنايت به حوزه‌هاي مسئوليتي و تخصصي آنها.

3-  تقويت و توسعه ارزشهاي بالقوه و ارتقاء فرهنگ اسلامي و ايراني از طريق توسعه گسترش آموزش و ارتقاء تخصص‌ها و مهارت آنان و فرهنگ‌سازي در خصوص مخاطبان و بهره‌برداران خدمات و ساير نهادهاي همكار.

4-    فراهم‌آوردن فرصت‌هاي مناسب براي بانوان و تشويق آنها به همكاري بيشتر با سازمان.

5-    در راستاي نيل به اهداف مذكور، اقدامات ذيل صورت گرفت:

5-1-  جمع‌آوري آمار حضور بانوان در رشته‌هاي مختلف هفت‌گانه در استان‌ها و احصاء وضعيت فعلي حضور بانوان مهندس كشور در عرصه ساخت و ساز

5-2-    آسيب‌شناسي مشكلات بانوان مهندس كشور

5-3-  تشكيل كميسيون مشورتي امور بانوان كه متشكل از بانوان عضو هيأت مديره در سراسر كشور به تعداد 10 نفر مي‌باشند كه ضمن 6 جلسه برگزاري آن به برنامه‌ريزي درخصوص كميسيون بانوان مهندس پرداخته‌شد

5-4-    معرفي نمايندگان بانوان مهندس كشور كه در بسياري از استانها منجر به تشكيل كميسيون امور بانوان استان گرديده‌است

5-5-    تدوين پيش‌نويس نظامنامه كميسيون بانوان مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها

5-6-   برگزاري اجلاس سراسري اول در استان خراسان‌رضوي در تاريخ 29/10/1390 در حين آن ضمن ارائه سخنراني توسط اساتيد حوزه و دانشگاه به تبيين نقش بانوان مهندس در عرصه جامعه پرداخته شد و نيز ضمن تشكيل كارگروه بررسي نظامنامه كميسيون بانوان، نظرات كليه استانها براي نهايي‌شدن آن اخذ گرديد

5-7-  برگزاري اجلاس دوم در استان قزوين در تاريخ 21/2/91 كه ضمن آن عملكرد كميسيون بانوان در استانها مورد بررسي و تبادل‌نظر قرارگرفت و نيز درخصوص پيگيري‌هاي صورت‌گرفته در مورد نهايي‌كردن نظامنامه كميسيون بانوان، اقدامات لازم انجام شد

5-8-    ارائه نظامنامه در هيأت رئيسه محترم شوراي مركزي و پيگيري جهت تصويب و ابلاغ آن

6-    پيش‌بيني برنامه‌هاي آتي؛ در راستاي تحقق اهداف نظامنامه:

6-1-    تهيه برنامه‌هاي استاني جهت تحقق و اجراي نظامنامه و تخصيص بودجه لازم.

6-2-  برگزاري اجلاس سوم با موضوع: الگوسازي استانها در فعاليتهاي مرتبط با اجرايي‌كردن اهداف تبيين‌شده در نظامنامه كميسيون بانوان در استان كرمانشاه.

6-3-  برگزاري اجلاس چهارم با موضوع: دريافت بازخورد وظايف تبيين‌شده در اجلاس سوم و به روز‌آوري عملكرد در راستاي اهداف مذكور در استان مازندران.

6-4-  برگزاري اجلاس پنجم با موضوع: بررسي پيشنهادات و راهكارهايي كه از سوي كميسيون بانوان براي گروههاي تخصصي و هيأت‌هاي مديره سازمانها مي‌تواند در قانونمند عمل‌كردن اركان سازمان مؤثر باشد در استان فارس.

6-5-    برگزاري اجلاس ششم با موضوع: همايش عرضه توانمندي‌هاي بانوان مهندس در كشور در استان بوشهر


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :