کمیسیون ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسی، تشکیل جلسه داد

نسخه چاپی  ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ -  ۱۵:۳۱ تعداد بازدید: 1443


 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای مرکزی،کمیسیون ماده 27 سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل جلسه داد . بنابراین اعلام این کمیسیون، تصیمات گرفته شده در این جلسه به قرار ذیل می باشد:
1- درخصوص پذیرش کارشناسان جدید پیشنهاد می‏گردد، براساس تعداد مورد نیاز در استانها و براساس ارزیابی فعلی تعداد کارشناسان و کارهای ارجاعی اقدام گردد و موضوع، طی نامه‏ای عملکرد استانها در زمینه انجام خدمات کارشناسی ماده 27 در سال 93 درخواست گردیده، تا پس از بررسی آنها درخصوص آزمون کارشناسان جدید اتخاذ تصمیم  صورت پذیرد.
2- درخصوص اعطای صلاحیت به کارشناسان جدیدالورود نیز پیشنهاد می‏گردد تا صلاحیت به صورت مقطعی و تدریجی همراه با طی دوره آموزش مربوطه باشد.
3- پیشنهاد می‏گردد نسبت به برگزاری دوره‏های آموزشی تخصصی برای کارشناسان ماده 27 با حضور نماینده کمیسیون ماده 27 جهت ارزیابی دوره‏ها اقدام گردد.
4- درخصوص ارجاع کار ازسوی وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و شهرسازی استانها به کارشناسان ماده 27 مقرر گردید تا طی نامه‏ای ازسوی مهندس ترکان به مقام عالی وزارت موضوع پیگیری شود.
5- درخصوص نحوه ارجاع کار به کارشناسان ماده 27 نیز مقررگردید، تا نرم افزار موردعمل در استان فارس در جلسه آتی کمیسیون به اتفاق کارشناس مربوطه ارائه گردد.
6- همچنین مقرر گردید از احمدپاد در جلسات کمیسیون ماده 27 شورای مرکزی، دعوت بعمل آید. تا وی به عنوان نماینده شورای مرکزی جهت پیگیری اجرایی‏شدن مصوبات هیأت وزیران و دستورالعمل ماده 2 مربوطه که انتخاب کارشناس برای دستگاههای دولتی است انتخاب گردد.
7- براساس نامه شماره 1015 مورخ 25/12/93 جمعی از کارشناسان رسمی ماده 27 استان تهران درخصوص نحوه ارجاع کار در نظام مهندسی استان تهران، و نظر به اینکه مقرر است موضوع ارجاع کار در استان ها در جلسه آینده کمیسیون ماده 27 با حضور نماینده استان فارس و تعدادی از استانها مطرح گردد. و پس از جمع‏بندی موضوع در جلسه آتی کمیسیون مراتب به سازمان نظام استان تهران اعلام گردیده. همچنین قبل از تشکیل جلسه موردنظر مراتب طی نامه‏ای، چگونگی اجرای بند «ج» ماده 37 در استان تهران به شورای مرکزی اعلام گردد.
8- نامه شماره 7658/4/2 مورخ 29/9/93 رئیس سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه درخصوص مکاتبه با شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمانشاه در ارتباط با مکاتبه نامه شماره 2204/د/93/ک مورخ 8/7/93 مطرح مقرر گردید پاسخ لازم ازسوی مهندس پوربزاز تهیه و ارسال گردد.
9- همچنین با توجه بند الف ماده 37 دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناس مبنی بر تهیه فهرستی از اسامی کارشناسان عضو در هر رشته، طی مکاتبه‏ای با کلیه استان ها اقدامات انجام‏شده و به همراه یک نمونه از کتاب اسامی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی استان ، جهت بهره‏برداری و بررسی و تهیه چارچوب محتوایی و ایجاد وحدت‏رویه در استان ها به شورای مرکزی ارسال نمایند. (با تعیین مهلت زمانی).
10- مقرر گردید در جلسه آینده نمونه ای از پروانه کارشناسی ماده 27 جهت مطابقت عناوین واژه ها و صلاحیت‏ها با آیین‏نامه و دستورالعمل مورد بررسی قرارگرفته و اصلاحات لازم به عمل آید.
11- مقرر گردید صلاحیت رشته‏های هفتگانه با توجه به ماده 12 آیین‏نامه اجرایی، در جلسات آتی کمیسیون مورد بررسی قرارگیرد.
12- مقرر گردید تا نامه شماره 301-41ک مورخ 14/11/93 انجمن کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی خراسان‏ رضوی مطرح و پاسخ لازم تهیه و ارسال گردد.
13- مقررگردید آمار کارشناسان ماده 27 به تفکیک استان ها و رشته‏ها در جلسه آتی توسط خانم علیپور ارائه گردد.
14- مقرر گردید نمونه پرونده‏های ارجاعی کارشناسی ماده 27 در استان ها ازسوی مراجع تقاضا کنند در جلسه آتی مورد بررسی قرارگیرد (نمونه استان فارس).
15- همچنین ، مقرر گردید تا بازنگری آیین‏نامه و دستورالعمل‏های مرتبط با کارشناسی ماده 27 در جلسات آتی کمیسیون مورد بررسی قرارگیرد.نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :