برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۲۷ شورای مرکزی

نسخه چاپی  ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ -  ۱۷:۲۰ تعداد بازدید: 1001


جلسه کمیسیون ماده ۲۷ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسه کمیسیون ماده 27در روز سه شنبه مورخ 1395/3/25 شورای مرکزی برگزار شد.

دراین جلسه نیز همانند جلسه 1395/3/17 ، در خصوص نامه شماره 44961430مورخ 1395/2/7مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکلهای حرفه ای در ارتباط با بازنگری آئین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی بحث و جزئیات آن ممورد بررسی قرار گرفت.نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :