مناسبت ها

 


گزارش چند رسانه ای

 

دسترسی سریع

 

پرسش و پاسخ

نحوه اشتراک ماهنامه شمس

علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .

 

انتشارات

سال چهاردهم، شماره 11، تیرماه 96، 24 صفحه
 

دویست و هجدهمین جلسه فوق العاده شورای مرکزی برگزارشد.

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ -  ۱۲:۲۶ تعداد بازدید: 1586

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، دویست و هجدهمین جلسه فوق العاده شورای مرکزی در روز سه شنبه مورخ 1396/6/14از ساعت 15 الی 18 با دستور کار ذیل در ساختمان شورای مرکزی برگزار شد.

-قرائت کلام ا...مجید.

-سخنان پیش از دستور.

گزارش امور جاری سازمان توسط مهندس رجبی ارایه شد.


-گزارش در خصوص برگزاری آزمون کارشناسی ماده 27درسال96توسط مهندس جی افرام اراِیه شد و مقرر گردیدبه هیات رییسه شورای مرکزی برای اقدامات اجرایی تفویض اختیار گردد.


گزارش تعیین کارگروه بررسی نظام نامه اداره جلسات مجامع عمومی استانها براساس مصوبه هیات عمومی اجلاس 20توسط مهندس بهادری ارایه شد و اعضا کارگروه در جلسه انتخاب شدند.


گزارش انتخاب نمایندگان هیات عمومی جهت بررسی نظام نامه گروههای تخصصی و کمیسیونهای شورای مرکزی براساس مصوبه اجلاس 20هیات عمومیتوسط مهندس طاهری اصل ارایه شد و تعیین نمایندگان به هیات رییسه تفویض اختیار شد.


گزارش بازنگری نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هاتوسط دکتر قناعت ارایه شدو مقرر شد کارگروه بازنگری تشکیل و در جلسه آتی شورای مرکزی گزارش خود را ارایه نماید.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :