كمسيون آموزش ، پژوهش ، انتشارات و آزمون شورای مرکزی برگزار شد.

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ -  ۰۹:۴۳ تعداد بازدید: 497

"گزارش نقطه نظرات در خصوص پيش نويس شيوه نامه هاي ارسالي "
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در نشستي روز سه شنبه شانزدهم آبانماه جاری كه باحضور مديران وكارشناسان حوزه آموزش دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان، اعضاء هيات رئيسه شوراي مركزي  و اعضاء كمسيون آموزش ، پژوهش ، انتشارات و آزمون با دعوت رياست كمسيون آموزش و پژوهش در محل سازمان نظام مهندسي ساختمان  برگزار شد.
 نقطه نظرات جمع بندي شده استانها و كمسيون در خصوص پيش نويس شيوه نامه هاي نحوه صدور ، تمديد وارتقاء پايه مهندسي-شيوه نامه صدور فعاليت مجريان آموزش - شيوه نامه اعطاء صلاحيت آموزش گزارش شد تا با بررسي نقطه نظرات ارائه شده ، اصلاحات لازم در شيوه نامه ها انجام گيرد.
در اين نشست دكتر جوان مجيدي ، رئيس كمسيون آموزش و پژوهش ، ضمن تشكر از مهمانان حوزه آموزش دفتر مقررات و كنترل ساختمان ، همكاري بيشتر وزارت راه و شهرسازي با شوراي مركزي در راهبردهاي تعيين شده توسط كمسيون در حوزه هاي آموزش مستمر ، پژوهش هاي كاربردي درزمينه مقررات ملي ساختمان و همچنين آموزش همگاني وترويج را مورد تاكيد قرار داد.

در ادامه اظهار داشت  كمسيون آموزش نظام مهندسي با عزمي راسخ آستين بالا زده تا در راستاي عمل به وظايف قانوني خود با هدف آماده نمودن بسترهاي آموزش بهينه و توانمندسازي اعضاء سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان و ارتقاء دانش و آگاهي كل جامعه در رعايت مقررات ملي ساختمان، به شناسايي دقيق جامعه هدف ، نيازها و بسترهاي لازم پرداخته تابا تهيه نقشه راه در قالب نظام نامه ها يا شيوه نامه هاي عملياتي گامهايي هايي را در جهت ارتقاء كيفيت ساخت و سازها بردارد.
جوان مجيدي توجه جدي به مقوله آموزش و پژوهش در حوزه ساختمان را از ضرورت هاي اساسي در حفظ سرمايه هاي ملي برشمرد.

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :