اعضای شورای انتظامی هم عرض استانها اعتبارنامه خود را دریافت نمودند.

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ -  ۱۲:۲۷ تعداد بازدید: 990

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی باحضور ریاست ، هیات رییسه،مشاوران شورای مرکزی وشورای انتظامی نظام مهندسی کشور، اعضای  شورای انتظامی هم عرض استانهاروز دوشنبه 22آبان ماه جاری اعتبارنامه خود را دریافت نمودند.

 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای تبصره یک ماده 101 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مورخ 1394/12/5) در دویست و یازدهمین جلسه شورای مرکزی مورخ 1395/12/18اعضا  شورای انتظامی هم عرض استانها را انتخاب نموده بود که پس از گذشت یک روند حقوقی، اعتبارنامه اعضابرای مدت سه سال به آنان اعطا گردید.

مهندس علی بنیادی نژاد رییس شورای انتظامی  نظام مهندسی ساختمان کشوردر این جلسه اظهار داشت: براساس تبصره 1 ماده 101 آیین نامه اجرایی مصوب 5بهمن سال 1394  چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رییس شورای انتظامی استان به همراه پرونده به  شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال می شود و ریاست شورای انتظامی کشور رسیدگی به آن شکایت را به یکی از شعب شورای انتظامی هم عرض استان ارجاع می نماید.
(لازم به ذکر است  شورای هم عرض استانها متشکل از پنچ نفر از اعضای شوراهای انتظامی  استان ها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای مدت سه سال  به وسیله اعضا شورای مرکزی انتخاب می شوندو 

شوراهای انتظامی هم عرض حداقل دو شعبه  خواهد داشت  و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی کشور بوده و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می باشند.)

وی در ادامه اظهار داشت که  26 پرونده هیات مدیره ایی که پس  از اصلاح آیین نامه تشکیل شده است و 150پرونده قبل از اصلاح ایین نامه اجرایی تشکیل شده است که بایستی به شورای هم عرض استانها ارجاع شود.

مهندس بنیادی نژاد آمادگی شورای انتظامی کشور را برای شروع به کار شورای انتظامی  هم عرض استانها و هرگونه همکاری با این شورا را اعلام نمود .

مهندس فرج اله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان پس از ابراز تشکر ازهمراهی  شورای انتظامی کشور،  تشکیل شورای انتظامی هم عرض را  گشایش فصل جدیدی  برای تعاملات شورای مرکزی با هیات مدیره سازمان نظام مهندسی

ساختمان استانها دانست وگفت :دو مرحله ایی شدن شورای انتظامی سبب میشود اعضا در شرایط  آرامش و اطمینان خاطربیشتری در مورد تصمیم گیری شورای انتظامی قرار گیرند و ابراز امیدواری کرد که اعضا شورای انتظامی هم عرض در دوره

تصدی 
خودوظایف خطیری را که به عهده گرفته اند با نهایت دقت و کمال بی طرفی به انجام رسانند و همواره خداوند قادر متعال را ناظر بر اعمال خود بدانند و در پاسداری از قانون و مقررات بیش از پیش تلاش نمایند.

جلسه با اهدا احکام شورای انتظامی هم عرض توسط قاضی شورای انتظامی کشور ورییس ،هیات رییسه و مشاوران  سازمان نظام مهندسی ساختمان به شرح ذیل پایان یافت.

اعضای شعبه اول شورای انتظامی هم عرض استانها: 

1-  مهندس اسماعیل محمودی ازاستان خوزستان 
2-مهندس حسین صالحی از استان مازندران  
3- مهندس محمد خرد رنجبر از استان البرز 
4- مهندس حاجی زین العابدینی از استان همدان
5- حمید شکارچی (عضو حقوقدان) از استان آذربایجان غربی 
 
اعضای شعبه دوم شورای انتظامی هم عرض استانها : 

1- مهندس ذبیح اله حبیبی از استان فارس 
2- مهندس عباسعلی فریمانی از استان یزد 
3-مهندس مشهود خداوردی از استان زنجان 
4- مهندس شهرام کاشانی اصل از استان آذربایجان شرقی 
5- یوسف باقری (عضو حقوقدان) از استان تهران


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :