گالری تصاویر - هشتمين اجلاس سراسري گروه هاي تخصصي برق كشور95/2/13