گالری تصاویر - جلسه ديدار دكتر تركان با كارگروه تخصصي شهرسازي